Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

29 oktober 2020
leestijd: 5-6 minuten

Hoofdstuk 8

“Op dit moment reikt mijn volk er­naar uit om op­nieuw con­tact te ma­ken met jul­lie men­sen, om de bood­schap te bren­gen dat al­leen een be­scha­ving van de Ziel duur­zaam is, en het zal veel on­be­schaafd­he­den van het ver­stand over­le­ven, die niet duur­zaam zijn, be­perkt tot een mate­rialis­tische ver­kla­ring van het Uni­ver­sum dat hen om­ringt, in plaats van een ho­lis­tisch be­grip van on­ze ver­bon­den­heid, door ge­meen­schap met het Om­ni­ver­sum waar elk le­vend we­zen deel van uit­maakt. Alleen door empathie en mededogen kan een intelligente soort zich blijven ontwikkelen. Overheersing leidt alleen maar tot chaos, lijden en pijn, en uiteindelijk tot de dood en zelfvernietiging.

Het voorbije seizoen zijn we er getuige van geweest dat uitgestrekte gebieden van onze laatste ongerepte thuislanden tot as werden verbrand in de westelijke bergen en de noordelijke bossen van dit continent dat jullie Noord-Amerika noemen. Dit is niet te wijten aan natuurlijke verschijnselen, maar maakt deel uit van een grotere gezamenlijke inspanning en een geheim project van de lagere machten om uit te roeien wat er nog over is van mijn volk, voordat enige poging om contact met jullie soort te maken slaagt.

Jullie ontdekken nu dat veel van jullie mensen door ons zijn benaderd om onze boodschap over te brengen, en jullie zullen meer en meer over ons horen via degenen die hun ziel hebben opengesteld voor de onze, omdat de urgentie voor onze boodschap om gehoord en herinnerd te worden door jullie mensen van cruciaal belang is. Jullie moeten nu jullie bewustzijn veranderen naar hogere niveaus van begrip, de geest afstemmen op het hart en eerst opnieuw verbinding maken met jullie individuele ziel, om te kunnen communiceren met de grotere Ziel van jullie soort en andere zielen, niet door te denken, maar door te voelen, om jullie Goddelijke essentie te hervinden. Je oude wijsheid, gecodeerd in de sterzaden van je DNA, kan op deze manier weer opduiken uit de diepte van je Ziel, omdat je Ziel zich je lange evolutie kan herinneren, wat je geest niet kan.

Daarom hebben de lagere heren jullie in jullie denken gehouden, om jullie los te koppelen van jullie zielen, met als gevolg dat jullie samenlevingen geleidelijk aan de verbinding en empathie hebben verloren m.b.t. andere levensvormen en zelfs tot jullie eigen verwanten, wat de oorzaak is van de meeste van alle problemen die we nu op deze thuisplaneet kennen. En dit is de reden waarom ze een geheime oorlog tegen mijn volk hebben gevoerd sinds de val van Atlantis.

Mijn volk is altijd deel geweest, van dichtbij of van veraf, van de geschiedenis van jullie volk, vanaf het moment dat wij met onze Sterrenoudsten jullie conceptie en groei hebben bijgestaan en bewaakt. Veel van jullie oude heilige geschriften en voorouderlijke legendes spreken over ons, evenals bewijzen van onze aanwezigheid in jullie meest oude heilige plaatsen. Maar sinds de ondergang van Atlantis, toen de lagere heren schadelijke experimenten uitvoerden op het genetisch materiaal van onze thuisplaneet, ook op sommige van jullie en sommige van mijn mensen, heeft jullie collectieve geheugen het contact met ons verloren, terwijl de geheime genocide in de schaduwen voortduurt.

Het scheppingsverhaal, zoals beschreven in een van jullie oudste boeken, bekend als de Popol Vuh van de Maya’s, vertelt hoe de ‘hemelgoden’, zoals ze worden genoemd, verschillende rassen van mensen creëerden voor de jouwe, waarvan de laatste de ‘Aap’-Mensen zijn, zoals mijn soort bij hen bekend is. Maar mijn volk is lang voor de jouwe geschapen en evolueerde voor vele eonen met onze Sterrenoudsten voordat ze jullie geboorte bijstonden, als onze jongere verwanten. En toch was mijn volk niet de eerste die hier woonde. Lang voor ons, toen deze planeet jong was, creëerden de Sterrenoudsten Vis-mensen, Hagedis-mensen en Vogel-mensen, die herinnerd worden door enkele van jullie meest oude culturen. We zijn allemaal verre familieleden in de grote keten van het leven, maar mijn volk en jouw volk zijn nauwer verwant en delen veel van dezelfde DNA-code.”

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-8.html