Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

Breek uit de Ma­trix door Be­wust­wor­ding

10 juli 2020, aangepast 28 februari 2021
leestijd: 6-8 minuten

Junonia coenia Wat de mens nodig heeft is be­wust­wor­ding van het feit dat hij in de ma­trix zit, an­ders zal hij er waar­schijn­lijk niet uit kun­nen stap­pen. Hij wordt in de ma­trix ge­hou­den door het pro­ces van ster­ven en we­der­ge­boor­te; ze doen er al­les aan om te voor­ko­men dat hij kan op­stij­gen naar ho­ge­re ni­veaus, van­waar hij niet meer zal te­rug­ke­ren. Al­le mooie ver­ha­len n.a.v. bijna-dood-er­va­rin­gen die­nen slechts om het be­staan van de ma­trix te ver­ber­gen. De overheersers vinden het nodig dat de mens weer geboren wordt op deze aarde, want ze hebben werkers nodig, en daarom proberen ze hem na de dood op verschillende manieren te verleiden om deel uit te blijven maken van de reïncarnatiecyclus op aarde. Breek uit deze reïncarnatiecyclus en breek daarmee uit de matrix door bewustwording van ten minste onderstaande zaken.

De mens heeft een vrije wil in het maken van keuzes

Weet dat de mens te allen tijde de vrije wil heeft in het maken van keuzes. De “meesters” of “engelen” die men na de dood ontmoet kunnen niemand dwingen tot reïncarnatie, maar ze proberen de mens wel hiertoe te verleiden en in zijn onwetendheid en emotionele manipuleerbaarheid trappen velen er toch in. Het sleutelwoord hierin is “bewustwording”. Door bewust te worden van wat men na de dood kan verwachten is de mens moeilijker manipuleerbaar.
Er schijnen acht à negen verschillende verleidingen te zijn waarmee de mens geconfronteerd zal worden. Die welke ons bekend zijn zullen we hieronder aanhalen.

- De overledene wordt na zijn dood verwelkomd

Na de dood zal de overledene verwelkomd worden door familieleden of misschien wel andere geliefden, die hem verleiden om met hun mee te gaan naar die mooie wereld waarin zij “op hem hebben gewacht”. Overmand door de emoties van het weerzien zal de overledene graag met hen meegaan, niet wetende dat hij daarmee begint aan de voorbereiding van zijn volgende leven en niet beseffende dat hij uit eigen beweging is meegegaan. Deze verleiders zijn niet meer dan projecties die gecreëerd zijn a.h.v. zijn eigen herinneringen.
Weet dat eenmaal in deze mooie hemelse wereld, er geen ontkomen aan is. Deze hemelse tuin wordt omgeven door bewakende engelen die zgn. de mensen bewaken tegen gevaren van buitenaf, terwijl het in feite niet meer zijn dan gevangenisbewakers, die ervoor zorgen dat niemand kan ontsnappen.

- De overledene krijgt het oordeel te horen

De overledene kan een religieus of spiritueel hoogontwikkeld personage tegenkomen, zoals Jezus de Christus, Moeder Maria, Mohammed, Boeddha, Engelen, Aartsengelen, Meesters of misschien wel God, afhankelijk van waar hij in gelooft. Ook zij kunnen hem verwelkomen in het hiernamaals en hem laten zien waar hij gefaald heeft in zijn leven. Het oordeel wordt over hem uitgesproken en ze laten hem voelen wat hij anderen aan leed heeft berokkend en vervolgens wordt hem voorgesteld of hij niet terug wil gaan naar de aarde om zijn fouten te herstellen in zijn volgende leven.
Overmand door emoties voor het leed dat hij anderen heeft aangedaan zal hij waarschijnlijk hieraan gehoor geven. Wij willen hierbij nadrukkelijk opmerken dat het absoluut niet nodig is te reïncarneren om fouten te herstellen. Als de mens in deze toestand geconfronteerd wordt met zijn fout(en) dan leert hij er ongetwijfeld van. Het is onnodig om volgens een zgn. karmische wet terug naar de aarde te gaan om te lijden voor het feit dat hij anderen heeft laten lijden. We zijn allemaal al goden, maar de meesten zijn dit helaas vergeten, dus wat moeten we dan nog leren!? Bedank dit personage voor de geleerde les en laat hem weten dat het niet nodig is om hiervoor te reïncarneren. Weet ook dat dit personage niet boven je staat, want er staat niemand boven ons, we zijn goden. De mens beslist over zichzelf en voor zichzelf, en niemand anders.

- De overledene ziet een wit licht

De overledene kan na zijn dood een krachtig wit licht zien en daar naartoe willen gaan. Het is de gewoonte van de mens om naar het licht toe te gaan, net zoals motten, die dan vervolgens verbranden in de kaarsvlam. Een beetje gekscherend willen wij hierover zeggen: “Misschien is dat licht wel het hellevuur!” Het hoeft niet veilig te zijn om naar het licht toe te gaan, maar het lijkt wel aangeboren om dat toch te doen. Eenmaal op weg naar dit licht, wordt de aantrekkingskracht steeds groter, totdat er geen ontkomen meer aan is en de overledene erin gezogen wordt. We willen erop wijzen dat het verlokkelijke licht het geheugen van de mens zal wissen, zodat hij in een volgend leven geen herinneringen meer heeft aan voorgaande levens. En dat is wat de overheersers willen, dat de mens zich niets meer kan herinneren waardoor hij in een volgend leven zou kunnen voortbouwen op de verboden kennis die hij in dit en eventueel voorgaande levens heeft opgedaan. Door de onwetendheid waarin hij geboren wordt, kan hij weer gemakkelijk geprogrammeerd worden tot een slaaf en dan is het maar de vraag wanneer hij zal ontdekken dat hij slaaf is en hoe de wereld werkelijk in elkaar steekt.

We zullen de verleidingen en manipulaties na de dood moeten doorzien

Al die verleidingen en manipulaties zullen we moeten doorzien en tevens dienen we met onze aandacht bij onszelf te blijven, door met de aandacht naar het hart te gaan, want daar schuilt onze ware kern die onaantastbaar is voor manipulatie. Daarom vinden we het belangrijk dat de mens in zijn leven leert respect te hebben voor mensen, dieren, planten en de hele natuur. Mensen die “geen hart hebben” zullen na de dood niet de kracht hebben de verleidingen en manipulaties te doorzien of te weerstaan.
Werk aan bewustwording en breek uit de matrix!

pdf
bron: http://degrotedwaling.com/breek-uit-de-matrix-door-bewustwording.html