Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

Boodschappen van de Pleiaden

8 november 2020, bijgewerkt 13 mei 2021
totale media afspeeltijd: niet berekend
leestijd: 8-11 minuten

Euptoieta claudia Barbara Marciniak is een in­ter­na­tio­naal ge­pre­zen chan­ne­ler die in tran­ce­toe­stand ver­te­gen­woor­di­gers van de Plei­aden hun bood­schap­pen aan de mens­heid laat door­ge­ven. Hoe­wel veel chan­ne­lers niet we­ten waar ze mee be­zig zijn, en bood­schap­pen van la­gere we­zens kun­nen door­ge­ven, vin­den wij dat de Pleiadiërs die via Barbara Marciniak spre­ken be­trouw­baar zijn.

In onder­staan­de video’s spre­ken de Pleiadiërs via Barbara over bui­ten­aards leven, de Anun­naki, de cor­rup­tie in de we­reld, het ver­le­den van de mens­heid, ge­ne­ti­sche ex­peri­men­ten, cy­borgs en kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie, de­popu­la­tie, ge­loofs­sys­te­men, Atlantis en nog veel meer. Zie uitgebreidere informatie in het informatievenster van ieder mediabestand.

2011-02-05
duur: 01:17:48

Stretching Psychic Awareness (Part 1)

meditatie; er is veel misinformatie in de wereld om de mens te verwarren; de Grote Piramide; Politici hebben kennis van occulte zaken.

De video’s zijn slechts stilstaande beelden en het gaat louter om de boodschappen van de Pleiaden. Het zijn vele opnamen, die allemaal de moeite waard zijn om beluisterd te worden door diegenen die behoefte hebben aan meer gedetailleerde informatie naast onze eigen artikelen.

N.B.: Wij zijn voornemens om meer informatie en tijdsindexen in de informatievensters van de verschillende mediabestanden op te nemen. Dit gaat nog enige tijd duren, vandaar dat het er nog enigszins ongeordend uit kan zien. Onze excuses daarvoor.

The Great Changes 2013 - 2027

2013-03-16
duur: 01:18:04

The Great Changes 2013 - 2027 (Part 1)

geloofssystemen; de eerste chakra is belangrijk voor de meeste mensen; Anunnaki; sterrenpoort; ruimte-oorlogen; chemtrails; dementie.

2013-03-16
duur: 01:17:58

The Great Changes 2013 - 2027 (Part 2)

Anunnaki; channeling; pleiadians; aarden; de 4 elementen; Paaseiland; engelen; de hemel; junk dna; genetische experimenten; CERN.

2013-03-17
duur: 01:16:18

The Great Changes 2013 - 2027 (Part 3)

het ontwerpen van realiteiten; robots;
natuur is een programma gecreëerd door o.a. de Pleiadiers;
depopulatie wereldbevolking, wereldbevolking daalt omdat mensen zich niet meer kunnen voortplanten; geen planetaire destructie;
verschillende schedelvormen op aarde gevonden;
zelf voedsel verbouwen;
fossiele energie wil men niet opgeven, nieuwe technieken worden ontwikkeld omdat mensen ideeën krijgen;
2028 begint nieuw tijdperk, vóór 2028 ontmoeten we de buitenaardsen.

2013-03-17
duur: 01:18:04

The Great Changes 2013 - 2027 (Part 4)

ziektes, ondergrondse steden, de maan, mars, Lucifer, Atlantis.

Diverse Channelings

2013-04-26
duur: 01:18:05

Anchoring a New Era (Part 1)

oude systemen, religies, geloofsystemen, Jezus, Anunnaki en goud.

2014-02-16
duur: 01:18:01

Ripe for Rebellion (Part 1)

het verborgen ontwerp van de realiteit.

2014-02-16
duur: 01:17:38

Ripe for Rebellion (Part 2)

misleiding, Hollywood, Vrijmetselaars, Tempeliers.

2014-11-23
duur: 01:17:34

On The Verge (Part 1)

het verborgen ontwerp van de realiteit, aankomende overheersing door de machines, wormgaten en zwarte gaten, ruimte is niet leeg maar gevuld met informatie, de mens is beperkt echter de dieren niet.

2015-03-17
duur: 01:17:41

Invest In Your Perceptions (Part 1)

Antarctica, Hitler en de nazi’s, Anunnaki, bergen bouwen en wateren graven, China - Enki, verdwijningen van mensen, zwarte gaten.

2015-06-20
duur: 01:18:01

New Levels of Consciousness (Part 1)

multidimensionale schepselen, Anunnaki zijn meesters in het bouwen binnenin planeten, tunnelsysteem in de aarde is gebouwd door de Anunnaki.

“Moon Musings”

2015-07-02
duur: 01:32:46

Interesting workshop - Moon Musings #113

Kunstmatige Intelligentie en robots.

2016-02-04
duur: 01:18:08

Pentagon Secrets 2017 - Moon Musings #120

wereldregering, ingevoegde gedachten, geboorte, Anunnaki als goede bouwers, de gevaren van mobiele telefoons en wifi, kunstmatige intelligentie, platte aarde is een hoax, Enlil en Enki (Poseidon van Atlantis).

2016-03-03
duur: 01:17:12

What is waiting us in future - Moon Musings #121

ongeziene wezens kunnen mensen gebruiken om hun plannen uit tevoeren; de oorsprong van alle grote religies begint bij de Anunnaki; de Anunnaki zijn niet de scheppers van de wereld, zij hebben alleen maar de controle over de bewoners ervan; de schepping van de mens, de val van het monetaire systeem, de gevaren van wifi, mobiele telefoons en computers; de Anunnaki gebruiken kunstmatige intelligentie die de mensen bestuderen als ze deze elektronsiche apparatuur gebruiken, virussen zijn kunstmatig gemaakt voor diverse doeleinden.

Expanding Our Horizons

2016-03-19
duur: 01:18:03

Expanding Our Horizons (Part 1)

12 is het getal van de Anunnaki: Twaalfde Planeet, 12 uur per dag, 12 maanden; ons hele zonnestelsel is een kolonie van de Anunnaki; gebouwen op andere planeten zijn van de Anunnaki; het kruis dat in zovele religies aanbeden wordt heeft te maken met de Anunnaki; de geschiedenis van de Anunnaki, de angst van de Anunnaki dat de mens ontwaakt; echte mensen zijn een gevaar voor de Anunnaki; ze willen nieuwe heersers in de vorm van robotten die de mens overheersen, want zelf dreigen ze de controle over ons te verliezen; Engelen zijn de Anunnaki, een soort aardige politie die je onder controle houdt; een manier van de Anunnaki om met de mens te communiceren is via juwelen, zoals in kronen.

2016-03-19
duur: 01:18:03

Expanding Our Horizons (Part 2)

Tesla kreeg kennis van buitenaardsen, Maria-verschijningen is Anunnaki technologie, ondergrondse strijd vindt overal plaats, goud is een Anunnaki geldwaarde-systeem, en die landen met veel goud zullen door hen hoog gewaardeerd worden, ondergrondse kernexplosies.

2016-03-20
duur: 01:17:16

Expanding Our Horizons (Part 3)

de Anunnaki zijn bang voor opstand, wij kunnen de wereld veranderen, veel dingen zullen gaan veranderen, het systeem zal ontmanteld worden, alle systemen die niet voor het hoogste goed van de mens werken zullen problemen krijgen. We moeten wel inspanning leveren, anders gebeurt er niks. We moeten hierbij bepaalde angsten overwinnen.
Tot welke god de gelovigen ook bidden, ze zijn allemaal van de een of andere tak van de Anunnaki, verdeel en heers door de mensen tegen elkaar op te zetten, aanbidding is iets wat de Anunnaki ons geleerd hebben, we moeten niets aanbidden, want wij zijn zelf de Bron.

2016-03-20
duur: 01:17:41

Expanding Our Horizons (Part 4)

De Anunnaki hebben meerdere gebieden in het universum onder controle; er zijn vele soorten van mensen vóór ons geweest; reïncarnatie in het verleden, implantaten, biologische robots lopen tussen ons, ze rapporteren aan de Anunnaki, weinig mensen bereiken na de dood het hoogste zieleniveau, Annunaki proberen de mensen op zeer veel manieren in de war te brengen.

Overige “Moon Musings”

2016-08-04
duur: 01:17:41

December Time Mystery - Moon Musings #126

Instorting van het financiële systeem, wereldwijd, en andere systemen. Quasi-dimensionale ervaringen, buitenaardse baby’s.
De meeste mensen zijn meer geïnteresseerd in vermaakt worden dan in geïnformeerd worden. Er is een groot programma om de mensheid uit te dunnen: vaccinaties, wifi, gmo, straling, chemtrails, virussen…

N.B.: helaas wordt na 01:17:41 een stuk van de opname herhaald, wat een fout lijkt te zijn.

2016-10-06
duur: 01:18:02

Moon Musings #128

Mensen voelen dat hun controle over het leven ontglipt, dat anderen het voor hun overnemen. Mensen worden uitgeleverd aan anderen, ze hebben geen geweten meer, dat komt door de afleiding door andere zaken. De komst van Nibiru kan de aardbevingen en vulkanische uitbarstingen op aarde veroorzaken. In Europa en Amerika is veel vrijheid, en dat staat in de weg van de Anunnaki. Tegenwoordig krijgen steeds meer mensen diploma’s voor van alles en nog wat, zonder dat ze leren kritisch te denken. Dus de diploma’s zeggen helemaal niets over de kwaliteiten van de persoon. Als Nibiru arriveert zullen grote weersveranderingen plaatvinden. De Anunnaki bezitten technologie om de mens te verwarren. Ze kunnen wezens uit andere dimensies aantrekken en hier op aarde onrust laten veroorzaken. Ook worden ze aangetrokken door vele fantasie-films zoals horror. Vele mensen geloven wel aan hemelse goden, maar niet in buitenaardse wezens. Er zijn vele duistere krachten rondom ons. Veel mensen zijn ’s nachts niet beschermd en dan kunnen de duistere krachten tot je komen, ook via mobiele telefoons, zelfs als deze uitstaan. Jezus is Marduk, een zoon van Ea, de Enki. Het verhaal over Jezus heeft niet zo plaatsgevonden. De terugkeer van de Messias is de terugkeer van de Anunnaki.

2016-11-03
duur: 01:18:01

Moon Musings #129

Duistere geheimen: corruptie, chantage, rituelen om lagere wezens aan te trekken voor macht.

bron: http://degrotedwaling.com/boodschappen-van-de-pleiaden.html