Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

NASA over Bui­ten­aards Leven

10 mei 2020, aangepast 21 februari 2021
leestijd: 6-7 minuten

National Aeronautics and Space Administration

Morpho menelaus NASA houdt zich be­zig met on­der­zoek van de ruim­te zoals pla­ne­ten, zon­ne­stel­sels, melk­weg­stel­sels en ster­ren­ne­vels, en hier­bij ont­komt ze niet aan ruim­te­vaart en ruim­te­te­le­sco­pen, zoals de Hubble te­le­scoop. De ver­gaar­de in­for­ma­tie is toe­gan­ke­lijk voor het pu­bliek, maar over bui­ten­aards le­ven en UFO’s krij­gen we van NASA nog steeds geen be­ves­ti­gen­de in­for­ma­tie. Zo zijn ze er daar van overtuigd dat er buiten het leven op aarde geen leven is op andere planeten dicht in de buurt, en dat er ook geen ruimteschepen van buitenaardse makelij zijn. Let wel, we hebben het hier niet over bacteriën of andere ééncellige organismen die wel eens op andere planeten gevonden worden. Overigens, ééncellige organismen komen in de vrije ruimte tussen de planeten overal voor, en deze schijnen erg onprettig te zijn voor de hogere levensvormen, en kunnen zelfs dodelijk zijn.

NASA’s speciale afdeling screent alle binnenkomende informatie

De informatie die bij NASA binnenkomt, afkomstig van de diverse middelen om de ruimte te onderzoeken, wordt eerst gescreend door een speciale afdeling alvorens het wordt vrijgegeven aan het lagere echelon. Dit lagere echelon stelt haar bevindingen dan weer beschikbaar voor het publiek, maar beiden weten niet wat het hogere echelon eventueel aan informatie heeft achtergehouden. Zaken die duiden op buitenaards leven of die het bestaan van buitenaardse ruimteschepen aantonen, worden achtergehouden.

NASA geeft niet alle Ont­dek­kin­gen prijs

NASA doet ruim­te­lijk on­der­zoek, dit zijn mil­jar­den­pro­jec­ten, maar niet alle ont­dek­kin­gen worden prijsgegeven en de mensen die erop vertrouwen dat de NASA een autoriteit is, geloven dan ook dat er geen buitenaards leven gevonden is. Zo wordt de mens onwetend gehouden over het bestaan ervan, en dat is precies het doel van de machthebbers, nl. dat de mens niet mag ontdekken dat er méér is, en in die onwetendheid voelt hij zich veilig, maar aan de andere kant maakt het hem ook kwetsbaar, daar hij een eventuele buitenaardse aanval niet kan pareren, mede door de angst die er in hem kan ontstaan mocht er ooit een aanval optreden. Ook wordt nog steeds de overtuiging in stand gehouden dat het enkele maanden duurt om met een ruimteschip de planeet Mars te bereiken, maar de Amerikanen hebben al technologie waarmee ze binnen enkele minuten mensen op Mars kunnen brengen. De wereld hangt aan de lippen van NASA, net zoals ze hangt aan de lippen van de wetenschap, denkend dat zij de waarheid hebben. Het is tijd dat de mensen zelf op zoek gaan naar de waarheid, en niet meer teveel vertrouwen op autoriteiten. De wetenschap beweert ook dat er niets sneller dan het licht kan reizen, maar zelfs gedachten gaan al sneller. Maar door zulke misinformatie te verspreiden maken ze het wel heel erg onaannemelijk dat er ooit buitenaards leven ontdekt gaat worden of dat buitenaardsen de aarde kunnen bereiken. Mensen, de lichtsnelheid is beslist niet de maximaal haalbare snelheid. De wetenschappers zullen tegenwerpen dat het menselijk lichaam niet zulke hoge snelheden aankan, maar met de juiste magnetische omhulling heeft deze snelheid geen invloed op het menselijke lichaam. Vergeet niet dat ook de wetenschappen onder controle staan van de machthebbers, en dat zij kunnen bepalen wat er wel en niet naar buiten wordt gebracht. Zie meer hierover in “De Onwetendheid in de Wetenschappen”.

NASA fotografeert Ge­bou­wen op de Maan

Wij hebben iemand gekend die, toen hij uit hoofde van zijn functie in Amerika was, in deze speciale screening-ruimte van NASA was, en op het moment dat hij binnenkwam werd er een bepaalde foto onder een stapel papier geschoven. Brutaal als hij was, haalde hij deze foto onder deze stapel vandaan, en zag dat dit een haarscherpe foto was, van zeer hoge resolutie, met daarop gebouwen op de maan! Hij vroeg wat dat was, waarop hij als antwoord kreeg: “You don’t need to know.”
Dit toont twee dingen aan, nl. dat ze bij NASA meer weten dan ze willen toegeven, en dat men de technologie heeft om foto’s van zeer hoge resolutie te maken, terwijl NASA over het algemeen foto’s verspreidt van zeer lage resolutie, om daarmee te voorkomen dat de mensen iets zien wat ze niet mogen weten. Zo weet NASA de waarheid over buitenaards leven verborgen te houden.

Astronauten hebben zwijgplicht opgelegd gekregen

Astronauten die de maan bezocht hebben, werden geconfronteerd met overduidelijke tekenen van buitenaards leven, ruimteschepen en gebouwen, maar werden na hun terugkeer op aarde verplicht te zwijgen over wat ze allemaal hadden waargenomen. De mens wordt onwetend gehouden over tal van feiten! Natuurlijk staat dat niet op film, tenminste niet publiekelijk, want wat er op de maan gedaan is en nog steeds gebeurt, is niet op film vastgelegd.

Er is geen Bewijs dat er geen Bui­ten­aards Leven is

Laten we erkennen dat het niet vinden van buitenaards leven geen bewijs is dat er geen buitenaards leven is. Er zijn genoeg meldingen van mensen die contact(en) hebben (gehad) met buitenaardsen, en dat mag men niet negeren. Laat je niets wijsmaken door welke wetenschap dan ook, want zij vertellen bij lange na niet de (volledige) waarheid.

pdf
bron: http://degrotedwaling.com/nasa-over-buitenaards-leven.html