Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

Waar zijn de Bui­ten­aard­se Wezens?

13 april 2020, aangepast 6 december 2020
totale video afspeeltijd: 00:08:59
leestijd: 8-11 minuten

DEZE INFORMATIE KAN DOOR MENIGEEN ALS (ZEER) SCHOKKEND WORDEN ERVAREN !

Siproeta stelenes Als er bui­ten­aard­se we­zens be­staan, waar zijn ze dan? Waar­om zien we ze niet? Wat ko­men ze dan hier doen? Zijn ze goed­aar­dig of kwaad­aar­dig? Waar ko­men ze dan van­daan? Vol­gens NASA is er nog geen leven ge­von­den op an­de­re pla­ne­ten, dus van hoe­ver en op wel­ke ma­nier zijn ze dan naar hier ge­ko­men?
Dit zijn allemaal legitieme vragen, maar misschien mag de mens om diverse redenen niet van hun bestaan weten:

  • De buitenaardse wezens vinden de mens te primitief en niet in staat om met de waarheid om te gaan, in dit geval het weten van hun bestaan;
  • De overheden willen de mens onwetend houden over hun bestaan om te voorkomen dat er paniek ontstaat;
  • De buitenaardse wezens willen de mens onwetend houden over hun bestaan, want wat de mens niet kent kan hij ook niet bestrijden;
  • De mens is als ras een proefkonijn dat alleen maar gadegeslagen wordt, en hoeft dus niet te weten dat ze wordt gadegeslagen en al helemaal niet door wie;
  • De buitenaardse wezens willen op aarde ongestoord kunnen werken, en dat kan alleen maar als niet bekend is dat ze bestaan.

UFO’s gesignaleerd over de Gehele Wereld

Er zijn door de eeuwen heen diverse UFO’s gesignaleerd over de gehele wereld, maar daar wordt slechts minimaal aandacht aan geschonken, en eerder nog wordt het ontkend dat het om UFO’s gaat. Men vindt het waarschijnlijker dat de waarnemer een weerballon gezien heeft, of men geeft er een andere, onschuldige, verklaring voor. Men probeert het zoveel mogelijk in de doofpot te stoppen, terwijl er in de wereld wel geheime instanties zijn die hier onderzoek naar doen. Dus als antwoord op de vraag waar de buitenaardse wezens zijn, zouden we kunnen zeggen: in de doofpot; echter, door het groeiende bewustzijn van een steeds grotere groep mensen kan deze doofpot niet voor altijd gesloten blijven.
Zie bijgevoegde documenten over UFO’s en buitenaardsen.

Er is al veel gerapporteerd over buitenaardse wezens en UFO’s. Sommige overheden zijn hier ook van op de hoogte maar durven het niet openbaar te maken i.v.m. mogelijk paniek van de bevolking. Dus onder het mom van het nationaal belang wordt dit soort informatie verzwegen.

Buitenaardsen bezitten On­zicht­baar­heids­tech­no­lo­gie

Deze technologisch ver ontwikkelde buitenaardse wezens bezitten de mogelijkheid om hun ruimteschepen onzichtbaar te maken, en ze kunnen zichzelf onzichtbaar maken, hetzij middels hun mentale vermogens, die veelal superieur zijn aan die van ons, hetzij middels technologie, hetzij door toepassing van mindcontrol op degene(n) waar ze mee te maken hebben. Dus… daarom zijn ze niet te zien. Bovendien bezitten ze de mogelijkheid om het geheugen van de mens te wissen, zodat hij geen herinneringen heeft aan eventuele ontmoetingen met hen. Dus, waar zijn de buitenaardse wezens? In feite overal. Sommigen lopen gewoon in het dagelijks leven onzichtbaar tussen ons, of zichtbaar maar onopvallend in een menselijk- of cyborglichaam.

Amateur Astronoom filmt Ruimte­schepen

Enkele jaren geleden werden er door een amateur astronoom middels een eenvoudige telescoop meerdere ruimteschepen gefilmd. Dit was mogelijk omdat de onzichtbaarheidstechnologie van deze ruimteschepen afgesteld was op de modernere telescopen, die het beeld elektronisch verwerken, waardoor de schepen onzichtbaar zouden moeten zijn; inmiddels is dit euvel verholpen en zijn ze weer onzichtbaar.

Video: Mother Ships in our Solar System
Link: https://www.youtube.com/qPq5oAF4jO4
Mother Ships in our Solar System

Bij deze video:
In deze video zijn deze ruimteschepen zichtbaar. Ze zien er wazig uit, en dat komt doordat de magnetische velden rondom deze schepen het beeld verstoren. We hebben vernomen dat de indrukwekkende veranderingen in grootte van deze ruimteschepen (tijdsindex 6:28 - 7:02) slechts een illusie is die veroorzaakt wordt door die velden.

Buitenaardse Groep houdt ons in de gaten

Deze schepen behoren toe aan een buitenaardse groep die de mensheid al 2 miljoen jaar in de gaten houdt en bewaakt, en ingrijpt als dat nodig mocht zijn. Zij houden in de gaten of er een dreigende kernoorlog is, en grijpen in als deze zich mocht voordoen. Het is de bedoeling dat deze kernwapens dan geneutraliseerd worden, zodat hun verwoestende effect geminimaliseerd wordt. Het is bekend dat bepaalde UFO’s gezien zijn bij silo’s voor kernraketten en dat die deze installaties ook lam hebben gelegd. We weten niet of die bij dezelfde groep behoren, maar het geeft wel aan dat ze invloed kunnen uitoefenen op de aardse technologie. Dus laat de mens zich vooral niet bang maken voor een kernoorlog, want als alles goed gaat, dan komt die er gewoon niet. Angst voor een kernoorlog is een manier om de mens onder controle te houden.

Het effect van kernwapens wordt tot ver in het universum “gevoeld” en kan daar zelfs aardbevingen veroorzaken. Dit heeft te maken met het feit dat alles in het universum middels magnetische velden met elkaar is verbonden. Dus om hun eigen leefomgeving te beschermen houdt deze groep diverse rassen in de gaten die onverantwoord met kernenergie omgaan. In hun eigen wereld krijgen de kinderen op 5 jarige leeftijd al geleerd over kernenergie, met daarbij de waarschuwing: “Niet doen !!!” Zij werken op hun planeet en in de ruimte met vrije energie, iets wat op aarde door diverse instanties gefrustreerd wordt, en dat heeft niet alleen te maken met de economische belangen van de olie-industrie, maar heeft ook te maken met het feit dat bepaalde machtige groeperingen niet willen dat anderen dan hunzelf deze technologie in handen krijgen, zodat zij het overwicht kunnen behouden in de controle over de wereld. Zie meer hierover in “De Onwetendheid in de Wetenschappen”.

Buitenaardsen ontvoeren geregeld Mensen

Sommige buitenaardsen zijn hier om de mens te onderzoeken en daarvoor ontvoeren ze dan ook geregeld mensen. Veelal weten deze mensen hier niets meer van, omdat hun herinneringen hieraan nadien gewist zijn. Nou is het ons bekend dat het wissen van geheugen na ongeveer 20 jaar problemen met de hersenen kan veroorzaken en dat het beter is om het geheugen te blokkeren, echter we weten niet of deze buitenaardsen wissen of blokkeren en of zij zich hier druk om maken.
Deze buitenaardsen willen niet gevonden worden, zodat ze hun werk in het geheim kunnen uitvoeren. Het betreft hier een ras dat met uitsterven bedreigd wordt, omdat zij zichzelf niet meer geslachtelijk kunnen voortplanten, en alleen maar tot klonen in staat zijn, waardoor degeneratie van de soort optreedt. In de sciencefiction tv-serie Stargate worden ze de Asgards genoemd, met een verwijzing naar de Roswell greys. Er zijn verschillende soorten greys, maar dit uitstervende ras zou de Dow genoemd worden.

Challenger door Bui­ten­aard­sen uit de lucht geschoten

Astronauten in de ruimte hebben melding gemaakt van verschijnselen, veel bewegende objecten, welke aangemerkt kunnen worden als UFO’s. Nou moet er gezegd worden dat iedere keer dat de mens iets de ruimte in schiet, men daarboven goed in de gaten houdt of het niet gaat om eventuele wapens die men wil gebruiken tegen buitenaardsen. Zo is het gebeurd dat in 1986 een spaceshuttle ontploft is, vlak na de start. Het betrof de Challenger, waarbij 7 astronauten om het leven kwamen. Wat de officiële verklaring ook is die er gegeven is voor deze ramp, de spaceshuttle is door buitenaardsen uit de lucht geschoten. En als je leest wat er geschreven staat over haar missie: “Tijdens deze tiende ruimtemissie van het ruimteveer Challenger zouden er een communicatiesatelliet en twee kleine satellieten voor het Amerikaanse ministerie van defensie in een baan om de Aarde worden uitgezet”, dan zou je je kunnen afvragen wat defensie werkelijk in een baan om de Aarde wilde uitzetten. Voor de buitenaardsen was er reden genoeg om de missie te saboteren.
- bron citaat: De ramp met het ruimteveer Challenger.

Amerikanen in Oorlog met Bui­ten­aard­sen

Wat er niet verteld wordt, is dat de Amerikanen al langere tijd oorlog voeren tegen buitenaardsen, zowel in de ruimte als ook onder de grond. Al die “ondergrondse kernproeven” zijn geen proeven, maar slechts oorlogvoeringen met ondergronds levende buitenaardsen. Er zijn geen honderden ondergrondse kernproeven nodig om kernwapens te testen!! Slechts enkele waren echte testen, en de rest betreft oorlogvoering, maar de mens mag er niet vanaf weten, dus heet het gewoon de zoveelste ondergrondse kernproef, en als de media dat overnemen, dan gelooft iedereen ook nog dat dat waar is.

pdf
bron: http://degrotedwaling.com/waar-zijn-de-buitenaardse-wezens.html