Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

Pesten kan pijnlijk zijn voor de Ander

28 oktober 2019, aangepast 6 december 2020
leestijd: 4-6 minuten

Papilio cresphontes Pesten, men komt het in ver­schil­len­de leef­tijds­groe­pen te­gen. Niet al­leen kin­de­ren en pu­bers doen dat, maar ook vol­was­se­nen kun­nen er wat van. Wat de re­den hier­voor ook is, het heeft niets te ma­ken met res­pect en het kan heel pijn­lijk zijn voor de an­der. Bij pes­ten stelt de een zich bo­ven de an­der, vindt zich be­ter dan de an­der, maar dat is slechts een il­lusie. Alle mensen zijn op deze wereld gekomen om samen te leven en dat kan alleen als geleerd wordt respect te hebben voor de ander. Door zo’n respect te ontwikkelen groeit de mens in persoonlijkheid en wordt hij meer en meer mens. Iedere keer dat iemand vindt een ander te moeten pesten, moet hij bij zichzelf blijven stilstaan en zich afvragen waarom hij dat vindt en hoe deze houding omgekeerd kan worden naar respect voor die ander.

Behandel de Ander zoals Jezelf behandeld zou willen worden

Pesten betekent voor het slachtoffer er niet bij horen, uitgestoten of buitengesloten worden, en dat kan best wel pijnlijk zijn voor die ander; sommigen zien het helemaal niet meer zitten en plegen zelfmoord, wat in feite een indirecte moord is door de dader, hier de pester. In de heilige geschriften staan uitspraken als “Behandel de ander zoals jezelf behandeld zou willen worden” en “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet”. Zou je het zelf fijn vinden om gepest te worden? Pest dan ook een ander niet. Oké, je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn, je kunt niet met iedereen op dezelfde lijn zitten. Laat het daar dan ook bij en accepteer dat, maar ga dan niet pesten. Stop dan helemaal geen energie in die ander, maar in een positieve ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid. Geen twee mensen zijn identiek, dus verwacht niet dat die anderen aan al je verwachtingen voldoen. Anders gezegd: iedereen is anders dan je zelf bent. Leer dat te accepteren en je zult respect leren hebben voor die anderen.
Een andere reden om te pesten is dat de pester, om wat voor reden dan ook, de aandacht van zichzelf wil afleiden door de aandacht binnen een groep op een slachtoffer te richten, waardoor hij/zij zelf buiten schot blijft en zo geen slachtoffer kan zijn.

De Tijd is rijp voor Respect voor Elkaar

Dit is een kwestie wat in onderwijsinstellingen ook op het programma dient te staan in het kader van respect voor anderen. Het is jammer dat dat pas iets is van de laatste jaren en dat zoveel mensen slachtoffer hebben moeten zijn en hieronder hebben moeten lijden.
Het had niet zover hoeven te komen. De heilige geschriften staan vol met waardevolle leefregels voor de mens, en die zijn beslist niet pas gisteren op schrift gesteld. Je kunt je afvragen waarom de mens zich zo weinig heeft laten leiden door deze regels. Is het egoïsme? Is het barbaarsheid? Is het een gebrek aan naastenliefde? Is het gewoon het gevolg van een laag ontwikkelde persoonlijkheid?
Is de mens wel zo’n beschaafd wezen zoals wel eens wordt gezegd? In technologisch opzicht is ze zeker verder dan enkele eeuwen geleden, maar wat respect betreft lijkt ze maar weinig te zijn opgeschoten.
De tijd is nu toch echt rijp om de mensen primair te onderrichten in respect voor elkaar en al het leven op de aarde, inclusief de natuur, en dan pas op de tweede plaats te beginnen met het alom bekende reguliere onderwijs. En het moet niet zo zijn dat deze taak alleen toekomt aan de ouders of voogden, want aangezien onderwijs een plicht is, moeten degenen die ons deze plicht opleggen ook de plicht op zich nemen om volwaardig onderricht te geven, i.p.v. alleen dat gedeelte dat van belang is voor de economie.

pdf
bron: http://degrotedwaling.com/pesten-kan-pijnlijk-zijn-voor-de-ander.html