Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

Verkrachting is zeer af­keu­rens­waar­dig

8 september 2019, aangepast 11 december 2020
leestijd: 4-5 minuten

Papilio glaucus Verkrachting in de be­te­ke­nis van ie­mand an­ders met ge­weld tot seks dwin­gen is een zeer af­keu­rens­waar­dige vorm van dis­res­pect. Dit ge­beurt zon­der toe­stem­ming van de an­der en is al­leen daar­om al ver­keerd. Men­sen moe­ten le­ven zon­der an­de­ren scha­de te be­rok­ke­nen, en dus heeft nie­mand het recht om het le­ven van een an­der bin­nen te drin­gen. Wat is er nou fijn aan als je je aan iemand vergrijpt die duidelijk te kennen geeft – door woorden, houding of verweer – daar niet van gediend te zijn? Het slachtoffer geeft geen toestemming voor deze respectloze daad, dus is het verkeerd.

Verkrachting heeft men te lang geaccepteerd

Het meest voorkomend is dat mannen vrouwen verkrachten, en het lijkt wel ingeburgerd te zijn om je zomaar aan iemand te vergrijpen. Eeuwenlang heeft men dit geaccepteerd en vond men het blijkbaar normaal en moesten vrouwen zich vooral niet aanstellen, want ... seks is toch fijn? Een door mannen gedomineerde maatschappij zal wellicht niet snel genegen zijn geweest om hier iets aan te veranderen. Kijk eens hoe primitief de meerderheid van de mensheid nog is: in diverse landen in de wereld is er niet eens een wet die verkrachting strafbaar stelt, en daar waar er wel een wetgeving voor is zijn er nog steeds individuen die het niet begrepen hebben. Maar eigenlijk zou er geen wet hoeven te zijn en zou ieder mens in zichzelf moeten weten dat verkrachting zeer afkeurenswaardig is, en dat het alleen daarom al achterwege gelaten moet worden!

Seksuele Vrijheid is deels Oor­zaak van Misbruik

Seksuele vrijheid is iets van de laatste decennia. Op internet zijn diverse websites te vinden met foto’s en/of video’s waarin het naakte lichaam van de mens getoond wordt. Dat men daar graag naar kijkt is ieders vrije keus, maar dit moet niet ontaarden in de vrijheid om dan maar iemand anders seksueel te misbruiken in wat voor relatie dan ook. De seksuele vrijheid is deels oorzaak van dit misbruik; overigens maakt deze vrijheid deel uit van de manipulatie waaraan de mens onderhevig is: geef de mens zijn pleziertjes, dan is hij afgeleid en gaat hij niet op zoek naar de waarheid in deze wereld en blijft hij in de grote dwaling leven. Deze vrijheid aan banden leggen zal niet de oplossing zijn voor dit probleem. Echter, als de mensen geleerd wordt om respect voor de ander te hebben kan het probleem aangepakt worden. Hier ligt een belangrijke taak voor de overheid die ook als taak heeft de mensen te beschermen. Zij zou dit op alle onderwijsinstellingen moeten invoeren als een verplicht onderwerp. Dit soort zaken heeft te weinig aandacht gekregen van de overheden, bij wie het hoofdzakelijk draait om een goed draaiende economie – je wordt opgeleid om daarin een radertje te zijn – , maar de mensen die daarin werkzaam zijn zijn geen mens (meer).

Iedereen is Baas over Zich­zelf

Ieder mens is baas over zichzelf en ook over diens eigen lichaam. Niemand heeft het recht om die persoon of dat lichaam op welke manier dan ook aan te tasten zonder toestemming van die ander; dit is zeer afkeurenswaardig. Iedereen die denkt dat wel te mogen is barbaars en behoort geen plaats te hebben in een samenleving, want hij/zij KAN NIET samenleven.
Zolang mensen menen dat ze zich zomaar aan anderen kunnen vergrijpen, houden ze hun eigen ontwikkeling tegen, een ontwikkeling die van de mens eist dat hij groeit naar hogere niveaus van Zijn, naar hogere niveaus van bewustwording, zodat hij uiteindelijk aan deze aardse wereld kan ontsnappen.

pdf
bron: http://degrotedwaling.com/verkrachting-is-zeer-afkeurenswaardig.html