Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

Wie wij van “De Gro­te Dwa­ling” zijn

13 juli 2020, bijgewerkt 12 december 2021
leestijd: 6-8 minuten

Vindula erota Wij zijn het ver­za­mel­de en ge­com­bi­neer­de we­ten van di­ver­se aard­se en bui­ten­aard­se hu­ma­noïde in­di­vi­duen en bui­ten­aard­se ras­sen, en der­hal­ve niet het we­ten van slechts een enkel persoon. Met ge­com­bi­neerd we­ten be­doe­len we dat al­leen al­le in­for­ma­tie te­za­men tot in­zicht kan lei­den; los­staan­de fei­ten zou­den ge­mak­ke­lijk naar het rijk der fa­be­len ver­we­zen kun­nen wor­den.
Wat wij middels deze website kenbaar willen maken moet niet zondermeer geloofd worden, want geloof is geen weten, is geen kennis. Geloof is slechts het op vertrouwen aannemen dat datgene wat voorgelegd wordt de waarheid is. Wij dringen er op aan om serieus na te denken over de onderwerpen die we naar voren brengen, en ze niet zonder nader onderzoek naar het rijk der fabelen te verwijzen, want het is juist dat rijk der fabelen waarin velen leven en waaruit men bevrijd dient te worden.
Wij zijn slechts humanoïden die ook nog aan het evolueren zijn en we pretenderen niet de waarheid te bezitten. We willen echter een deel van onze kennis en ons weten, waarmee de meeste mensen onbekend zijn, met jullie delen. Dat wat wij naar voren brengen zou uiteindelijk ergens in de toekomst ook wel ontdekt worden, maar jullie kunnen best wel wat hulp gebruiken, vandaar dat wij de toekomst naar het heden brengen; wij brengen “Boodschappen uit de toekomst ten behoeve van de menselijke evolutie”.

De Werkelijkheid is anders dan geleerd is

De manier waarop we iets proberen over te brengen is niet zo van belang. Het gaat om de intentie, om de mededeling dat er meer aan de hand is in deze wereld dan de meeste mensen bekend is. We proberen jullie te doen ontwaken uit de illusie waarin het merendeel van de mensheid zich al duizenden jaren bevindt. Niets is wat het lijkt te zijn. De werkelijkheid is anders dan jullie geleerd hebben en waarnemen.
De website zal hier en daar verwijzen naar bepaalde sites of bepaalde onderwerpen waar informatie te vinden is die voor jullie begrip een belangrijke bijdrage kan zijn. Zie onze site wat dat betreft als een portaal waar vele onderwerpen tezamen komen en van waaruit je doorverwezen wordt naar andere sites.

De Absolute Waarheid ligt buiten ons bereik

Tijdens onze evolutie zullen we steeds meer gaan ontdekken, een groter begrip van iets krijgen, een hogere waarheid gaan zien, maar we kunnen de absolute waarheid niet kennen, want die ligt altijd buiten ons bereik, is altijd meer dan we denken te weten. Laat niemand denken dat hij de waarheid heeft, want diens beperkte bewustzijn is (nog) niet in staat iets te bevatten wat buiten diens bewustzijnsveld ligt. We willen nu al vermelden dat het bewustzijn van de mens hier op aarde door externe invloeden enorm beperkt is, en dat is met opzet zo gedaan.

Humanoïde Wezens kom je in het gehele Uni­ver­sum tegen

Regeliaan

Humanoïden zijn wezens die net zoals de mens bestaan uit een romp, een hoofd, twee armen en twee benen, voorzien van handen en voeten. Het aantal vingers of tenen hoeft niet gelijk te zijn aan dat van de mens. Het hoofd kan er ook afwijkend uitzien, niet alleen door de vorm van de schedel maar ook de ogen, oren, neus en mond kunnen verschillen van die van ons.

Humanoïde wezens kom je in het gehele universum tegen, en er zijn werkelijk duizenden verschillende rassen. De mensheid is slechts één ras. De onderverdeling in rassen die jullie maken is niet wat wij bedoelen, hoewel we moeten erkennen dat er sprake is van buitenaardse invloeden die de verschillende “rassen” onder de mensen hebben veroorzaakt: “De zonen van God / de goden hadden gemeenschap met de dochters van de mensen” [Genesis 6:1-4]; we willen hiermee een ander licht laten schijnen op die heilige boeken die er in de wereld zijn.

Onze Informatiebronnen in het Uni­ver­sum

Sommige van onze informatie komt van enkele buitenaardsen, hetzij uit ons eigen melkwegstelsel, hetzij uit andere melkwegen, die zich miljoenen lichtjaren hiervandaan bevinden. Afstand speelt voor hen vrijwel geen rol, en als ze het nodig vinden kunnen ze afstanden van miljoenen lichtjaren afleggen in slechts enkele seconden. Inderdaad, zij reizen sneller dan jullie “moderne wetenschappers” voor mogelijk houden, maar zijn in technologisch opzicht dan ook veel verder. Er zijn rassen die enkele duizenden jaren op jullie voorliggen, maar er zijn er ook die miljoenen tot wel een miljard jaren verder zijn. Vergeleken met hen zijn de aardbewoners op technologisch gebied nog erg primitief, maar dat komt doordat het bewustzijn beperkt wordt en jullie evolutie daardoor enorm afgeremd is.

Wij willen Jullie wakker schudden

In essentie zijn we allemaal broeders en zusters van elkaar, en daarom proberen wij te helpen door jullie wakker te schudden. We hebben niet de intentie om te vertellen wat jullie moeten doen; ontwaken is het belangrijkste, en dan wordt bevrijding mogelijk. Wij reiken alleen maar aan en gaan niet in discussie over de diverse onderwerpen; iedereen mag er zijn eigen mening over hebben. Daarom hebben we ervoor gekozen dat het niet mogelijk is om contact met ons op te nemen.

De Lezer is zelf verantwoordelijk voor zijn Keuze

Wij hopen dat de serieuze lezers zich geroepen voelen om onze informatie aan een onderzoek te onderwerpen en de kennis in hun leven te integreren en zo zichzelf en uiteindelijk de gehele mensheid te bevrijden uit de gevangenschap en slavernij waarin ze zich bevindt. Weet, dat er ongetwijfeld mensen of groeperingen zijn die komen met contra-informatie, om datgene wat wij naar voren brengen, tegen te spreken; de kwade machten staan voortdurend klaar om onthulling tegen te gaan. Diegenen die met betere informatie komen dan die van ons, verdienen serieuze aandacht, maar diegenen die anderen zwart proberen te maken, zonder zelf met goede informatie te komen, zijn niet de aandacht waard; dit is geen verkiezingsstrijd.
Wij voelen ons er niet verantwoordelijk voor om voor jullie de keuze te maken waar jullie in mee moeten gaan. Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid; wij hopen dat jullie serieus onderzoek doen en je niet laten leiden door onze uitspraken of die van anderen, maar slechts jullie eigen innerlijk volgen.

pdf
bron: http://degrotedwaling.com/wie-wij-zijn.html