Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

Buitenaards Le­ven en de Matrix - Crowd Power

9 december 2019, bijgewerkt 8 mei 2022: tijdsindexen en pdf “Crowd Power - deel 4” toegevoegd
totale video afspeeltijd: niet berekend
leestijd: 37-49 minuten

DEZE INFORMATIE KAN DOOR MENIGEEN ALS (ZEER) SCHOKKEND WORDEN ERVAREN !

Limenitis arthemis In onder­staan­de vi­deo’s praat Arjan Bos met Mar­tijn van Sta­ve­ren over bui­ten­aards le­ven en de ma­trix. Daar­bij wor­den ook on­der­wer­pen aan­ge­haald die daar­aan ra­ken. Martijn van Sta­ve­ren zegt zo’n vijf­hon­derd­dui­zend jaar uit de toe­komst te ko­men, en dan ook nog uit een an­der uni­ver­sum dan het onze. Als klei­ne jon­gen had hij al er­va­rin­gen met bui­ten­aard­sen, en sinds en­ke­le ja­ren brengt hij zijn ken­nis on­der de men­sen mid­dels le­zin­gen en o.a. on­der­staan­de video’s.
Hoewel wij deze informatie heel belangrijk vinden, moeten we erbij vermelden dat deze qua begripsniveau voor menigeen misschien erg hoog ligt.
Deze video-reeks is gemaakt onder de naam “Crowd Power” door Earth Matters. Hieronder volgen de links naar de video-opnamen van Crowd Power met zeer uitvoerige informatie over buitenaards leven en de matrix. (Deel 3 is weggelaten, omdat Martijn hierin zelf niet aanwezig kon zijn). Van iedere video bestaat een transcript op een externe website, dit is herkenbaar aan een rood pdf-icoontje. In de loop van de tijd worden deze verwijzingen naar externe pdf-bestanden vervangen door beter gedocumenteerde pdf-bestanden (blauw icoontje) op onze eigen server. Klik voor meer informatie over de video en het pdf-bestand op de “Info”-knop bovenin de videospeler.
Voor degenen die vinden dat Martijn erg snel spreekt, zijn deze pdf-bestanden met een blauw icoontje een goede vervanging van de video.

2015-09-03
duur: 02:01:48

Heilige Huisjes - deel 1

In deze video wordt van de film-trilogie “The Matrix” het eerste deel onder de loep genomen. De symboliek en de verwijzingen naar de programma's achter de schermen komen hierin aan bod. Unplug the Matrix!

00:00:21 Intro;
00:01:38 Begin;
00:04:17 Bespreking van “The Matrix”, deel 1;
00:06:17 Introductiefilm van “The Matrix”;
00:08:54 Onze wereld staat onder verborgen controle van occulte krachten;
00:10:39 De mens heeft een buitengewoon scheppend vermogen;
00:13:58 Het mannelijke en vrouwelijke principe in de film;
00:15:21 Simulacra & Simulation;
00:19:03 Hoe kunnen we als hologram toch last hebben van technologie?
00:22:17 Spiders en tracers; Neo krijgt een insect in zijn navel geplaatst;
00:28:44 De keuze uit de rode en de blauwe pil;
00:32:24 Acht lagen van realiteit;
00:36:18 Waarom de wereld buiten de matrix er nog net zo uitziet als onze wereld;
00:40:42 De wereld overgenomen door de kunstmatige intelligentie;
00:41:58 Energetische koepels om de mens af te schermen van vrije energie van buitenaf;
00:46:48 Angst voor spinnen;
00:48:32 Is het goed om bescherming van engelen te vragen?
00:55:02 De Matrix is er om ons onder controle te houden, wij zijn als batterijen;
00:59:33 Afleiding, de “woman in red”;
01:04:26 Eenmaal uit de matrix, toch kiezen voor terug naar de matrix;
01:09:25 Leylijnen worden onderdrukt; piramides zijn gehackt;
01:12:47 Er is geen lepel; mind over matter;
01:17:28 Het belang van de vrouwelijke energie;
01:21:28 Zeg NEE tegen het systeem van controle;
01:24:01 Wat is de Galactische Federatie?
01:25:07 Martijn’s visie op E.T. Healing;
01:29:08 De code van de matrix;
01:30:55 Het verschijnsel “Helikopters”;
01:36:52 Hartbewustzijn, Gevoel, Liefde en de kleur Groen;
01:41:42 Martijn over Adam en Eva;
01:43:15 Einde film: System Failure;
01:51:26 Licht en Liefde sturen, met bekrachtiging.

pdf  pdf

In feite vindt deze video-reeks zijn aanvang in dit filmpje “Heilige Huisjes - deel 1”.

N.B.: Wij zijn voornemens om meer informatie en tijdsindexen in de informatievensters van de verschillende mediabestanden op te nemen. Dit gaat nog enige tijd duren, vandaar dat het er nog enigszins ongeordend uit kan zien. Onze excuses daarvoor.

Crowd Power

2015-09-11
duur: 00:58:55

1: Waarom zijn we in de Matrix?

In deze video wordt van de film-trilogie “The Matrix” het eerste deel verder uitgediept dan in de vorige aflevering.

00:00:56 Begin;
00:03:37 Martijn’s bijdrage “buitenaards contact”, om ons bewustzijn te verbreden;
00:05:42 Samen het massabewustzijn voorbereiden op contact met anderdimensionale rassen;
00:10:36 Hoe herkennen we of buitenaardse wezens ons welgezind zijn;
00:15:38 Moet je half verlicht of gelouterd zijn voor interdimensionaal contact?
00:19:44 Hoe het komt dat we met de collectieve stroom meegaan;
00:23:25 Er zijn grote veranderingen in beweging gekomen;
00:33:54 Martijn over de “platte aarde”;
00:39:24 Wat er gebeurde met het WTC op 11 september 2001;
00:44:55 Waarom onderwerpt de mensheid zich aan de elite?
00:48:24 Bekrachtiging;
00:54:15 Muziekstuk van Miranda wordt ten gehore gebracht.

pdf  pdf
2015-09-21
duur: 01:04:39

2: Reloading reality

In deze video wordt het tweede deel van “The Matrix” besproken en wordt er een volgende stap gezet met Crowd Power.

00:00:28 Begin;
00:01:01 Terugblik op “The Matrix I”;
00:02:30 Behandeling tweede deel: “The Matrix reloaded”;
00:04:13 Uitweiding over “Black goo”, of ook wel “de zwarte zusters”; het oorspronkelijke bewustzijnsveld is overschreven;
00:12:42 Neo ontmoet het “oracle”;
00:13:58 Verschillende lagen realiteit, die niet synchroon lopen: déjà vu;
00:15:58 De interne en externe realiteit, en de rol van kunstmatige intelligentie;
00:20:28 New Age Onzin #1: “Geef het negatieve geen aandacht”;
00:24:52 Veel beschavingen moedigen ons aan om te gaan kijken naar alles wat niet prettig is;
00:26:00 New Age Onzin #2: “Word nooit boos”;
00:27:50 Boosheid en scheppingskracht;
00:28:55 New Age Onzin #3: “We zijn allemaal één, en goed en kwaad is dualistisch, dus alles is oké;
00:31:40 De fictie van dualiteit;
00:37:21 Verstoringen in ons scheppingsveld;
00:42:18 New Age Onzin #4: “Alles is een illusie”;
00:44:14 Aanpassen van de matrix voor de Rothschilds;
00:48:00 Zijn de speculaties over veranderingen en rampen rond 28-9-2015 waar?
00:52:02 De Internationale Dag van de Vrede;
00:54:31 Oefening met de kwantumspiegel;
00:59:22 Bespreking van een ingezonden tekening.

pdf  pdf
2015-11-03
duur: 01:40:53

4: ET healing, in­car­na­tie­mo­del­len, be­wust­wor­ding­pro­ces­sen en werk

In deze video bespreken Arjan en Martijn vooral vragen die binnen zijn gekomen. Met onderwerpen als Keshe, ET healing en nog veel meer.

00:00:35 Begin;
00:10:19 ET healings door buitenaardse rassen en het belang om weer terug te gaan naar ons eigen vermogen;
00:21:52 De Galactische Federatie en channelings daardoor;
00:26:44 Nicole uit Nieuw-Zeeland over niet-menselijke “mensen”;
00:31:22 Is een baan bij de politie verenigbaar met het bewustwordingsproces?
00:39:25 Is het verstandig om je af te sluiten voor emoties?
00:44:33 Martijn over drie verschillende incarnatie-modussen;
00:52:41 De tunnel van licht na het overlijden;
00:59:26 Wat is het ware doel van de G1000?
01:05:00 Ingestuurd video-muziek van Miranda van Dam;
01:09:24 Er zijn geen geheimen, alles is verifieerbaar;
01:16:27 Opdracht geven om transparantie te brengen in alles wat geheim gehouden wordt;
01:31:58 Is het genoeg om je te realiseren dat je in de matrix zit?
01:32:46 Wanneer brengt de mainstream het buitenaardse naar buiten?
01:34:10 Mensen met reptielenogen;
01:35:23 Over de Keshe Foundation;
01:36:53 Hoe kan ik in verbinding blijven met het krachtgevoel bij de lezingen van Martijn?

pdf  pdf
2015-11-12
duur: 01:38:17

Crowd Power 5

In dit programma gaan we met de kracht van de menigte aan het werk. Als mensen zijn we met elkaar verbonden en dat aspect willen we activeren. Met bepaalde oefeningen kunnen we – vanuit respect – invloed uitoefenen op zaken die een fundamentele bijdrage leveren aan het welzijn van ons bewustzijn. Dit gaan we in deze video met elkaar bekrachtigen.
In deze video bespreken Arjan en Martijn vooral vragen die binnen zijn gekomen. Met onderwerpen als een door de NASA nieuw ontdekte planeet, wat groene hartsenergie en archonten met elkaar te maken hebben, waarom er dingen tegen de wil van de ziel in kunnen gebeuren en nog veel meer.

pdf
2015-11-27
duur: 01:44:15

Crowd Power 6

In deze video bespreken Arjan en Martijn vooral vragen die binnen zijn gekomen. Met onderwerpen als sexualiteit, de ziel, de dood, de aanslagen in Parijs, dubbele zon, wat de betekenis is van kunstmatige intelligentie binnen de Magrav van Keshe en nog veel meer.
In dit programma gaan we gezamenlijk met de kracht van ons oorspronkelijk potentieel als mens aan het werk. Als mensen zijn we met elkaar en onze oorsprong verbonden en dat aspect willen we activeren. Met bepaalde oefeningen kunnen we – vanuit respect – invloed uitoefenen op zaken die een fundamentele bijdrage leveren aan het welzijn van ons bewustzijn. Dit gaan we in deze video met elkaar bekrachtigen.

pdf
2015-12-10
duur: 01:41:26

7: Inserties, engelen en robots

In deze video bespreken Arjan en Martijn vooral vragen die binnen zijn gekomen. Met onderwerpen als inserties, engelen en robots en nog veel meer.
In dit programma gaan we gezamenlijk met de kracht van ons oorspronkelijk potentieel als mens aan het werk. Als mensen zijn we met elkaar en onze oorsprong verbonden en dat aspect willen we activeren. Met bepaalde oefeningen kunnen we – vanuit respect – invloed uitoefenen op zaken die een fundamentele bijdrage leveren aan het welzijn van ons bewustzijn. Dit gaan we in deze video met elkaar bekrachtigen.

pdf
2016-01-15
duur: 01:54:40

8: Droommanipulatie en psychose

In deze video bespreken Arjan en Martijn vragen van velerlei aard die binnen zijn gekomen per mail en tijdens de uitzending via sociale media en ook uit de zaal. Deze keer komen onder meer onderwerpen als droommanipulatie en psychose aan bod en elke keer is er ook een bekrachtiging waar je aan mee kunt doen.
In dit programma gaan we gezamenlijk met de kracht van ons oorspronkelijk potentieel als mens aan het werk. Als mensen zijn we met elkaar en onze oorsprong verbonden en dat aspect willen we activeren. Met bepaalde oefeningen kunnen we – vanuit respect – invloed uitoefenen op zaken die een fundamentele bijdrage leveren aan het welzijn van ons bewustzijn. Dit gaan we in deze video met elkaar bekrachtigen.

pdf
2016-01-28
duur: 01:42:50

9: Tijdlijnen en de dood

In deze video bespreken Arjan en Martijn vragen van velerlei aard die binnen zijn gekomen per mail en tijdens de uitzending via sociale media en ook uit de zaal. Deze keer komen onder meer onderwerpen als tijdlijnen en de dood aan bod en elke keer is er ook een bekrachtiging waar je aan mee kunt doen.
In dit programma gaan we gezamenlijk met de kracht van ons oorspronkelijk potentieel als mens aan het werk. Als mensen zijn we met elkaar en onze oorsprong verbonden en dat aspect willen we activeren. Met bepaalde oefeningen kunnen we – vanuit respect – invloed uitoefenen op zaken die een fundamentele bijdrage leveren aan het welzijn van ons bewustzijn. Dit gaan we in deze video met elkaar bekrachtigen.

pdf
2016-02-23
duur: 01:54:28

10: Bewustzijn, zelfonderzoek, mind control en maatschappelijke vernieuwing

In deze video bespreken Arjan en Martijn vragen van velerlei aard die binnen zijn gekomen per mail en tijdens de uitzending via sociale media en ook uit de zaal. Deze keer komen onder meer onderwerpen als wereldhervorming en daadkracht versus angsten aan bod en elke keer is er ook een bekrachtiging waar je aan mee kunt doen.

00:03:00 Video: Edgar Mitchell (1930 – 2016)
00:06:25 Speelde Edgar Mitchell toneel over maanlanding?
00:10:38 “We are stardust. In that sense we are all one”. Zie jij dat ook zo? (cyberbiologisch lichaam)
00:11:50 Het lichaam als concept voor kloonprogramma
00:13:46 Waar komt bewustzijn vandaan?
00:14:43 “Ons neurologisch systeem is een artificieel systeem”
00:16:25 Over het belang van zelfonderzoek
00:17:45 Video: Santilli Telescoop met nabespreking waarneming andere wezens en beschavingen op aarde
00:21:30 Hoe zit het met karma in relatie tot kloonprogramma? (ziekte/handicap)
00:25:15 Reïncarnatie
00:29:08 “We komen hier om iets af te leren” (zelfonderzoek, Syndroom van Down)
00:33:00 Stervensbegeleiding. Hoe kan je dat het beste doen?
00:38:00 Buitenaards contact met liefdevolle wezens (hartsbewustzijn en trauma)
00:47:20 “Hele model van het universum is gericht op beroven voorstellingsvermogen van menselijke ziel”
00:49:26 Maak het uit wat onze afkomst is? (artificieel of oorspronkelijk veld)
00:51:56 Hoe zit het met Jezus? (Christusbewustzijn)
00:55:22 Atheïsten reageren net zo heftig als gelovigen op het niet bestaan van Jezus (programmering)
00:58:55 Tijd om los te komen van het voortdurende programma van geloof
01:00:50 Over het grootste transitieproces van de mensheid (hemel op aarde)
01:04:20 Liefde en Kracht (innerlijke vrijheid en omgang met bewustzijn)
01:05:29 Jozef Rulof (zelfmoord, crematie en het belang van liefdesveld)
01:09:10 Kosmisch eenheidsprincipe: er is geen oordeel (elk oordeel is programma)
01:10:10 Stel je eens voor: het oorspronkelijke (gouden) veld bestaat niet …
01:11:00 Functie yoga en meditatie in relatie tot scheppingskracht en mindcontrol
01:16:40 Bewustzijn als gouden sleutel
01:19:20 “Ervaar jezelf als onlosmakelijk onderdeel van superbewustzijn dat schepping en kracht is”
01:20:07 Vraag inzake focus op adem/hoger zelf en invasies (wat is doelstelling?)
01:22:11 Synchroniciteit (hoofd en hart)
01:25:19 Tarot (bewustzijn)
01:29:34 Kindermisbruik en satanische ordes: “Op het moment dat wij stoppen met geloven, stopt alle onmenselijkheid” (geloof = dat er iets buiten onszelf is)
01:30:40 “Op het moment dat de mens tot het inzicht komt dat ze zelf de kracht in haar draagt, stopt alle misbruik, stoppen de oorlogen”
01:31:26 Werken aan jezelf en werken aan een betere wereld. Hoe verhouden deze zich tot elkaar?
01:32:32 “Politieke kwesties kun je pas uitwerken op het moment dat je in jezelf je zelf gezuiverd bent” (politiek bedrijven is hetzelfde als religie)
01:34:45 Nederland Bewust Anders
01:38:24 Geld en financiële investeringen (coöperaties)
01:39:55 Wereldmeditaties (James Twyman)
01:40:58 Bidden en ontkenning van je eigen vermogen
01:41:50 Bekrachtiging in beide velden

pdf
2016-03-10
duur: 01:41:02

11: Techniek, mind control en oor­spron­ke­lijk le­ven - Deel 1

In deze video bespreken Arjan en Martijn vragen van velerlei aard die binnen zijn gekomen per mail en tijdens de uitzending via sociale media en ook uit de zaal. Deze keer komen onder meer onderwerpen als techniek, mind control en oorspronkelijk leven aan bod en elke keer is er ook een bekrachtiging waar je aan mee kunt doen.

00:03:05 Wat is het verschil tussen de chip van een oud mobieltje en de chip van een smart phone?
00:05:00 Zelflerende, artificiële chips (zelfbewuste chips)
00:06:25 “Wat smartphones doen is interacteren met ons bewustzijnsveld en met ons brein”: “Chip wordt uitgelezen door het artificiële veld”
00:07:01 “Het grote verschil is dat we nu chips hebben die invloed hebben op ons bewustzijn” (neuraal monitor systeem)
00:08:40 Dezelfde techniek zit ook in laptops: Wat is verschil in chiptechnologie tussen laptop, smartphone, tablet etc.?
00:09:28 “Hoe dichter chip op je lichaam zit, hoe meer invloed op je lichaam, je cellen”
00:09:33 “Het maakt helemaal niets uit of apparaat aan staat of niet”
00:09:40 “Zodra techniek eenmaal geïnteracteerd heeft met je bewustzijn, is dat zelf ingeleerd, en kan het interacteren met je bewustzijn”
00:09:50 Het maakt niet uit welk besturingssysteem of systeem je gebruikt
00:11:43 Cyberrealities: De wereld achter de zichtbare technologie: Waarom techniek zo razendsnel wordt ontwikkeld (controle en manipulatie)
00:12:35 Hoe kan je jezelf beschermen tegen straling? (met bewustzijn)
00:13:58 Hoe bewust wakker worden, de dag bewust beginnen? (gouden tip!)
00:16:50 Hoe kun je je kinderen beschermen tegen straling?
00:18:57 Maak het nog uit welke soort straling er is? (wifi, 3G, 4G etc.)
00:20:31 Voice recognition (Afluisteren waar je ook bent)
00:24:15 MK-Ultra programma: Martijn’s persoonlijke ervaringen in “track and trace” programma
00:26:30 Wat is waar? Wat is nog werkelijkheid in deze wereld?
00:26:59 Black Goo: Martijn’s opschoningproces via bewustzijn
00:31:12 Black Goo: Martijn deelt een persoonlijke ervaring (toxische injectie)
00:34:58 MK-Ultra: Ontvoeringen en kidnapprocessen
00:37:07 Onze rol: cleanen van artificiële techniek die niet dienend is aan de mensheid (met bewustzijn)
00:37:40 “Hoe vrij ben jij Martijn?”
00:39:00 “Kun je iets van de oorspronkelijke wereld beschrijven?”
00:40:30 Angst: “Het gaat erom dat je geen enkel verweer geeft tegen de prikkels die je ervaart” (omgaan met angst)
00:41:07 Angst: “Het beste dat je kunt doen is om te beseffen dat er nooit iets kwaadaardigs kan gebeuren (…) je bent een wezen, een kracht van liefde”
00:41:30 Oorspronkelijk bronvermogen: “Vertel eens iets over de route ernaar toe”
00:43:00 Een reis door 188 lagen van hoofd-interdimensionale velden
00:44:00 Geboorte. De overtuiging van geboorte en dood
00:44:50 “Hoe zit het met de plannen om de mens onsterfelijk te maken?”
00:46:35 Scheppingsvermogen. Altijd aanwezig, als we ons er maar bewust van zijn
00:48:37 Scheppende wezens en heersende machten (projectie-dimensies)
00:49:35 Religies vallen straks heel hard uit elkaar (grootste shock voor de mensheid)
00:51:00 De ontkenningsmodus: Strikte modellen, dogma’s en overtuigingen
00:52:15 LCD en plasma tv, led (glasvezeltechniek): Martijn beschrijft de techniek: (onzichtbare blue light technology chips)
00:54:35 Afluistersystemen: Chantagesystemen: “Ministers, mensen op sleutelposities in bedrijfsleven, hebben geen smarttoestellen in hun slaapkamer staan”
00:55:00 “Hoe kan het dat mensen die tv kijken er gehypnotiseerd uitzien”
00:56:50 Onderzoek naar subliminale boodschappen (Albert Toby)
00:58:45 Hoe kun je jezelf beschermen tegen technologie van buitenaf (over de kracht van je bewustzijn om technologie te kunnen uitschakelen)
01:00:20 Wat is bewustzijn? (bewustzijn als sleutel tot oplossing van alle problemen)
01:00:54 “Met bewustzijn kunnen we het hele wifi-netwerk plat leggen”
01:01:08 “Waar zit de angel in het systeem?”
01:01:32 “Gebruik je zelf een smart phone?”
01:08:18 Hologrammen: filmpje walvis
01:08:54 Hologrammen: 9/11 filmpje
01:09:21 9/11: Martijn’s persoonlijke ervaringen
01:11:45 Remote-viewing (inloggen op artificiële netwerk, kan elk mens)
01:13:15 Hologrammen: 9/11 Pentagon aanval
01:14:30 Hologrammen: militaire massa-invasies gefaked: “Partijen weten van elkaar niet meer wat nu echt is”
1:15:09 Plasma-technologie en invloed op cyber-biologisch lichaam
01:18:00 Keshe: Vrije energie
01:20:15 Vrije energie: Toepassing door de marine als noodaggregaat
01:22:57 Wind- en zonne-energie, afleidingsmanoeuvre voor vrije energie
01:26:25 Bekrachtiging

pdf
2016-04-04
duur: 01:13:36

12: Techniek, mind control en oor­spron­ke­lijk le­ven - Deel 2

In deze video bespreken Arjan en Martijn vragen van velerlei aard die binnen zijn gekomen per mail en tijdens de uitzending via sociale media en ook uit de zaal. Deze keer komen onder meer onderwerpen als wereldhervorming en daadkracht versus angsten aan bod en elke keer is er ook een bekrachtiging waar je aan mee kunt doen.

00:06:00 New York. Onderzoek naar mindcontrol en gedrag mensen op belangrijke energetische plekken (Wall Street, Federal Reserve etc.)
00:09:58 “Geen trauma meer op Ground Zero” (kracht van bewustzijn)
00:11:48 Mindcontrol via ingebouwde chips. Hoe werkt dat? (nano-technologie, WIFI)
00:15:38 “De groepen die modernste technologieën beheren lopen 10.000 jaar voorop” (gezondheid als motivatie blue light technology)
00:16:52 Hoe interacteert blue light technology zich met ons celbewustzijn? (hacken)
00:19:27 Nicaragua oorlog en straling
00:20:54 “Hoe weet jij dit allemaal, Martijn?” (“apparatuur hackt ons, maar wij kunnen met ons bewustzijn ook techniek hacken”)
00:22:19 Twee bewustzijnsvelden: (1) biologisch zelf neuraal lerend systeem (2) scheppingsveld
00:22:50 Over de kracht van ons scheppingsveld (!). Je biologisch lichaam ten dienst leren stellen voor het grotere potentieel dat je bent
00:23:32 “Wat doelstelling is van techniek om te zorgen dat ons biologische systeem (lichaam) zo wordt beïnvloed dat we niet de moed meer hebben om onszelf te hacken.”
00:24:50 Waarom hapert techniek? (invoeging realiteit, licht, in ons brein)
00:27:32 “Het zijn mensen van deze aarde die het hele programma dat we hier ervaren als werkelijkheid, orkestreren”
00:28:07 Breincontroleprogramma uit 1958 (Nazi-wetenschappers, project paperclip)
00:31:22 Wat is er gebeurd in 1978? (zelfbewuste voertuigen, supersoldiers, kolonisatieprojecten, tijdreizen, voltooiing collectieve wereld hack in 1958)
00:36:03 Hoe bevrijden we ons uit de collectieve wereldhack? (bewustzijn als sleutel, liefde)
00:37:31 Uitleg “geframed bewustzijn” (psychiatrie)
00:38:27 “Meest geavanceerde manier van oorlog voeren” (“machten trekken steeds aan langste eind, zolang de mens zich niet bewust is van scheppingskracht”)
00:41:46 Hoe activeren we ons superbewustzijn (religie, shockeffect, kracht en liefde)
00:42:44 Transhumanisme, onsterfelijkheid, de cyborg mens
00:54:37 Bezoek buitenaardsen (wereldtransformatie, overtuigingssystemen, machthebbers)
00:57:09 “Machthebbers hebben macht doordat wij onze kracht niet tot uiting laten komen”
00:58:10 Zelfinzicht/zelfbewustzijn kan machtssysteem uit elkaar laten vallen
01:03:27 Martijn, wat zou jij doen inzake Oekraïne-referendum?
01:04:25 Nanotechnologie en gezondheid (zonnebrand, benzine, voeding)
01:07:59 Straling (LIFI)
01:08:50 Bekrachtiging

pdf
2016-05-13
duur: 01:55:32

13: Geluk, oorspronkelijk leven en bekrachtigen van jezelf

In deze video bespreken Arjan en Martijn vragen van velerlei aard die binnen zijn gekomen per mail en tijdens de uitzending via sociale media en ook uit de zaal. Deze keer komen onder meer onderwerpen als geluk, de rijkdom van het oorspronkelijke leven en het bekrachtigen van jezelf.

00:04:59 Een bewuste start van de dag. Hoe grondtoon van de dag neerzetten?
00:11:01 Inleiding en Bekrachting van jezelf als schepper
00:22:02 Muzikaal intermezzo door Juan Noguera (“Vrij Mens”)
00:30:33 Matrix, simulatie, natuur … wat is er aan de hand? Waar komt het vandaan?
00:36:20 Uitleg over verschillende soorten mensen
00:38:33 Waar komt ons lichaam vandaan? (over de aarde als gecreëerd experiment)
00:41:01 “Als wezens van de oorsprong zijn we onderdeel van het Al-bewustzijn en overal aanwezig”
00:41:28 De Cyborgwereld (1952)
00:44:41 Is het nodig dat we het allemaal exact begrijpen?
00:46:15 Essentie: we bestaan voor onze mind uit twee velden (fysieke lichaam en oorspronkelijkheid). Het belang van de boodschap van Marcel Messing.
00:47:58 “Martijn, ben jij tegen techniek?”
00:49:42 Nieuw leiderschap op komst op deze planeet (afschaffen religies, erkenning kracht binnen onszelf)
00:52:00 “Hoe kan ik in deze wereld bij het goede gevoel van mijn essentie blijven?” Stap niet in het programma van de heimwee naar “huis”. (alertheid, aandacht, stilte als sleutel en jezelf aanroepen).
00:56:10 Ter illustratie: auto-ongeluk van Martijn (hoe zag jouw dag eruit voor de botsing?)
01:01:57 Bekrachting (contact met onze originele blauwdruk)
01:13:09 Alex Collier
01:17:35 Wat bevindt zich tijdens healing binnen de matrix en daarbuiten? En hoe kan je dat voelen? (faciliteren tussen scheppingsveld en betrokkene als gelijkwaardige)
01:23:00 “Geen eindtijd, maar start” (wederopbouw)
01:24:30 DNA-activatie. Belangrijk om gevoelens toe te staan die onthutsend zijn (upgrade morfische veld via emotie)
01:30:13 Samenvloeien tussen je persoonlijkheid en je galactische bewustzijn
01:31:05 Verwarring nodig om in essentie terug te keren
01:33:05 Laat alle oordelen los (hoeveel vergeving draag je in jezelf?)
01:35:00 Begrijpen waarom we hier zijn
01:36:00 Channeling
01:39:25 Aarde als nagebouwde werkelijkheid (over het licht en de kracht, en water als levend bewustzijn)
01:41:14 “De sleutel om ons te aarden in onszelf is de aarde (natuur)”
01:43:14 Bekrachtiging om contact te leggen met ons metabewustzijn

pdf
2016-06-01
duur: 02:08:01

14: Healingtechnieken

Er is tegenwoordig een gigantisch aanbod aan (zelf-)healingmethodieken. Veel wordt steeds eenvoudiger en krachtiger. Mensen genezen van allerlei chronische ziekten op diverse onconventionele wijzen. Enerzijds inspirerend om te delen, anderzijds is het aspect van mind control vaak onderbelicht. Hoe verhoudt dat zich tot de prachtige resultaten? Arjan en Martijn namen een breed scala onder de loep. Verder wordt er ook ingegaan op techniek in voeding, en is er een bekrachtiging waar je aan mee kunt doen.

00:05:25 Voedselpatenten
00:06:33 Bekrachtiging
00:14:52 Wereldwijde Beweging van mensen die in verbinding komen met zichzelf
00:16:33 Familieopstellingen (rol vanuit persoonlijkheid of Force of Life)
00:19:07 “Integratie van persoonlijkheid in de kracht van wie je bent is in elk proces belangrijk”
00:24:21 Dr. Hew Len #Ho’oponopono
00:27:17 Opperste Staat van Bewustzijn (super consciousness) via waarneming (observatie)
00:30:45 Voice-dialogue
00:33:33 Zelfherstellend vermogen terug brengen op aarde (vrijkomen emotioneel bewustzijn)
00:36:21 In het moment realiteit aanpassen op basis van bewustzijn (script schrijven)
00:40:55 Voice-dialogue met verlichte personen
00:43:27 Reiki
00:47:28 Geld als uitwisselingsmiddel bij healing
00:56:48 Hoe zelflerende healingenergie uit scheppingsveld ontvangen? (Integratie Force of Life)
01:00:50 Avatar Film (koppeling wezens en Force)
01:07:12 “Aarde thuisbasis van oorspronkelijk menselijk bewustzijn in hele scheppingsveld”
01:08:40 The Flower of Life
01:13:05 “Niets is schadelijk als je beseft dat er niets kan gebeuren”
01:13:50 Womb healing (geboorte, matrix en oorspronkelijk veld)
01:19:38 “Realiteit als spiegel van persoonlijke ik” (synchroniciteit en tekens)
01:27:00 Germaanse geneeskunst
01:29:52 188 chakra’s (resonantievelden)
01:34:38 Graancirkels, emotie- en krachtvelden, energy-grids
01:42:08 Indicaties fake- (matrix-) of echte graancirkels?
01:43:00 Film Contact (Jody Foster)
01:48:38 Bekrachtiging

pdf
2016-06-16
duur: 02:17:05

15: Healingtechnieken en voeding

Arjan en Martijn nemen een breed scala aan healing- en voedingstechnieken onder de loep. Onder andere de Merkaba, soul retrieval, astrologie, genetische manipulatie, vasten, leven van licht en e-nummers komen aan bod. Verder is er een bekrachtiging waar je aan mee kunt doen. Ontdek wat je als richtsnoer kunt gebruiken bij (zelf-)healing en voeding.

00:05:17 Disclosure politiek buitenaards leven
00:13:12 Bekrachtiging
00:21:54 De kracht van stilte (oorspronkelijke taal, actief mediteren)
00:25:12 “Eigen voorstellingsvermogen is de core essence van schepping” (wie wij zijn)
00:25:53 Meditaties en verschillen (inzicht “inhoudsvolle positie” van jezelf, eigenwaarde, “burgermeestersbrief”, communiceren met heelbewustzijnsveld)
00:30:00 Muzikaal intermezzo (Bela Rose)
00:35:20 Omnivoren of herbivoren?
00:42:50 Hoe gezond is fruit en is het ook zoeter gemaakt?
00:44:07 Genetische modulatie
00:47:47 Vitaal water
00:55:00 E621 en bewustzijn
00:58:30 Biologisch eten
01:00:00 Grootschalig vervuiling aanpakken en meetbaar maken en onderbouwen in Nederland
01:03:12 Absolute no go’s onderweg voor Martijn
01:06:15 Hoe verslaving overwinnen? (“verslaving meestal groot talent wat je niet kwijt kunt”)
01:08:27 Verslaving deprogrammeren (“De baas worden over het moment”)
01:09:57 Verslaving (“Een tekort van aandacht en bewustzijn in jezelf”)
01:13:16 “Hoe reageer jij op basis van je eigen potentieel?” (voedsel zegenen, dankbaarheid)
01:19:50 Merkaba (“vergeet jezelf niet”)
01:26:35 Mogelijke Scenario’s Rol van techniek (AI)
01:31:00 Kleuren (violette vlam, hacken)
01:32:52 Bekrachtiging (“durf je grootsheid te voelen”)
01:51:37 Je persoonlijkheid ten dienste stellen van je galactische bewustzijn (communicatie met natuur)
01:53:00 Dieren hebben geen persoonlijkheidssyndroom
01:55:50 Vaticaan en model van religie
01:56:47 Graancirkels (aarde produceert voortdurend resonanties)
02:02:38 “Waarneming is het potentieel van de mens” (fysiek, metafysisch en gevoel)
02:03:44 Functie van waarnemen op aarde (de kracht in jezelf)

pdf
2016-06-30
duur: 01:52:42

16: Psychische gezondheid

Het thema van deze Crowd Power is psychische gezondheid. Arjan Bos en Martijn van Staveren belichten vragen over o.a. depressie, bipolair, ADHD, ADD, autisme, borderline, verslaving, angststoornissen etc.

00:09:00 Aanslagen: “Ga je mee in drama of ga je in eigen soevereine kracht staan”
00:10:28 Brexit, zeer georkestreerde gebeurtenis (angst, militair conflict, Russisch-Duitse Overeenkomst, grotere aanslagen op komst, verkiezingen USA)
00:13:04 “Uiteindelijk maskeringen om te zorgen dat mensen niet zelfstandig gaan denken”
00:14:39 Verschil Clinton en Trump
00:17:13 Psychopathie
00:23:30 Autisme, vaccinaties, voedsel, vervuiling en behandelbaarheid (http://hearthiswell.org)
00:29:49 Bekrachtiging
00:40:00 Muzikale intermezzo (Reggie Riverbear – www.riverbearmedicine.com)
00:45:30 DSM-codes (isolatie van menselijk bewustzijn)
00:49:36 Verborgen familiedynamieken en psychische stoornis
00:53:23 Edelstenen invloed (bewuste aandacht en intentie als sleutel)
00:56:21 Psychiatrie en heersende machten (psychiatrie als uitvoerend orgaan van mindcontrol wezens)
01:08:20 Repeterende liedjes in je hoofd
01:11:27 Draaiboeken psychiatrie en mindcontrol
01:12:17 “Grootste uitdaging van de mens om naar dit onderwerp te gaan kijken” (autoriteit in onszelf terughalen vanuit daadkracht)
01:13:27 Verband reptilians, schizofrenie en bipolaire stoornissen (zwarte doos)
01:19:15 Werken aan je gezondheid (menselijke aandacht en bewustzijn als sleutel)
01:20:56 Darmflora (voeding, aanmaak menselijk DNA)
01:22:41 Dementie
01:31:05 Bekrachtiging

pdf
2016-07-14
duur: 01:54:27

17: Fysieke gezondheid

Het thema van deze Crowd Power is fysieke gezondheid. Arjan Bos en Martijn van Staveren belichten vragen van kijkers over o.a. kanker, alzheimer, griep, MS, ALS en nog veel meer. Daarnaast zijn er bekrachtigingen.

00:07:35 Bekrachtiging
00:13:26 Doelstelling bekrachtigingen (werkt het?)
00:21:36 “de hele realiteit om ons heen komt voort uit onszelf”
00:23:00 het corrupte lichaam
00:24:20 “Ben ik bereid om verandering in mijn leven echt door te voeren?” (keuzes maken)
00:25:00 Heeft ziekte zin en nut?
00:29:40 Upgrade geneeskunde binnen nu (juli 2016) en 5 jaar (elektronische signalen, biologisch geneessysteem)
00:33:20 Oorsuizingen (wifi, water, voedsel, fijnstof etc.)
00:36:00 Innerlijk besluit nemen (afsluiten situatie)
00:39:03 “Pijn, lichamelijk lijden zit voornamelijk in betabewustzijn hersen golven”
00:39:16 Magnetische golven
00:42:03 Verband seksueel klaarkomen en fysieke en psychische gezondheid (fysieke gesteldheid heeft geen invloed op invloed oneindig innerlijk bewustzijn)
00:43:28 ziekte van Morgellon
00:47:40 Mindcontrolled wezens (Morgellon)
00:57:35 Revisie gezondheidszorg
01:00:55 Aandacht en luisterend oor, mens-zijn, als oplossing
01:02:40 In dialoog met Egbert over transitie van Vissen naar Aquarius tijdperk
01:15:14 Baby’s en cyber-biologisch lichaam
01:16:18 Sprong in bewustzijn naar nieuwe (gouden) Aarde
01:20:08 Gezondheid, een kwestie van geluk hebben of niet?
01:24:10 Wat kan je doen om gezondheid baby te bevorderen? (innerlijke verandering, eigen gedrag en keuzes)
01:25:54 Implantaten
01:30:09 “Het belangrijkste is dat we ons goed voelen in ons lichaam” (zonder pijn kunnen leven, vanuit innerlijke vrijheid)
01:31:27 Vaccinaties (toevoegingen)
01:34:50 Drugs, alcohol, diepe depressies en mind control
01:36:48 Verslaving en behoefte aan gelukzalige gevoel
01:39:01 Hoe van verslaving afkomen? (overtuiging dat je afhankelijk bent van iets buiten jezelf, geluk als sleutel)
01:40:36 Bekrachtiging
01:52:55 “Laten we vooral de grootsheid van elkaar eren, en wegblijven van wie er gelijk heeft” (…) pas dan dragen we Goddelijke essentie uit.

pdf
2016-09-22
duur: 01:58:42

18: De zin en onzin van spiritualiteit

Het thema van deze Crowd Power is de zin en de onzin van spiritualiteit. Welke spirituele paradigma’s zijn waar en welke niet? Waarom is dat zo en hoe kom je daar zelf achter?

00:08:49 Brexit en relatie Duitsland/Rusland (remote sensing/heelheidsveld)
00:12:00 Militaire belangen en conflicten (Duitsland/Rusland connectie, Chinese Zee, Korea) en kracht menselijk bewustzijn versus inlichtingenbelangen
00:15:55 Pact Duitsland/Rusland voorbij landsbelangen (macht over menselijk bewustzijn)
00:19:57 Microgolf-technologie op basis van mindcontrol
00:22:12 De grootsheid in jezelf ervaren
00:26:08 Bekrachtiging
00:33:03 Voorstellingsvermogen (in plaats van visualisatie). Invloed hebben op realiteit
00:35:28 Gedachtenkracht, kracht van observatie van alles (positief en negatief)
00:36:25 The Secret en Galactic Command
00:40:14 Astrologie en horoscopen
00:49:50 Buitenaardsen en graancirkels (we gebruiken 8% fysieke brein, en zien 1% werkelijkheid)
00:57:24 “Alles wat we denken, voelen en doen heeft effect op totale resonantieveld aarde”
01:10:00 Bosnische piramide (Visočica) en onderdrukking geometrie aarde
01:17:30 Egyptische piramides en Engelse Koningshuis
01:18:50 Is het zinvol om te aarden? Wat is goed geaard zijn?
01:22:12 Een Cursus in Wonderen, geïnitieerd programma Amerikaanse inlichtingendienst (gericht op het niet ontdekken van de kracht in jezelf, maar in Jezus en engelen buiten jezelf)
01:27:20 Spirituele stellingen –zinnig of onzinnig?
01:30:36 Mediamieke informatie – digitale akasha kronieken aarde
01:33:15 Hooggevoeligheid en trauma
01:36:03 De maan is kunstmatige constructie. In baan om de aarde geplaatst door wetenschappelijk zeer geavanceerde wezens
01:43:23 Bekrachtiging (thema: wereldreligies – force of life binnen ons)

pdf
2016-10-06
duur: 01:57:35

19: Goeroe of op eigen kracht?

Of het nu gaat om Jezus, Ramana Maharshi, Papaji, Osho of Sai Baba, ze verkondigen een prachtige leer. Gaat het om de integriteit van de goeroe of de integriteit naar de kracht in jezelf? In deze Crowd Power verkennen we niet alleen dit spectrum, maar alles wat je vertrouwt wat buiten jezelf ligt. De chirurg of de president, de koning en de leraar.

pdf
2016-10-31
duur: 02:00:49

20: Geld, uitwisseling en dankbaarheid

Hoe komt het dat vele bewuste en spirituele mensen grote financiële uitdagingen voor de kiezen krijgen? Is geld de wortel van alle kwaad? Wat hebben dankbaarheid en geld met elkaar te maken? Waarom zoeken we op Mars naar water terwijl we op aarde niet eens iedereen van water voorzien. Wat is je relatie met geld? Hoe kun je bewustzijn op geld in je bedrijf brengen? Zijn er alternatieven voor de Euro en zijn die wel nodig? Hoe wissel je op een gezonde manier een dienst of product?

00:05:23 Geld verdienen kost tijd en energie. Kan het gemakkelijker, wat meer in lijn met oorspronkelijke wereld?
00:07:00 Geld komt en gaat. Waarom ben ik opgelucht als geld op is? (overtuigingen)
00:09:52 Geld en gevoel (uitwisseling tussen mensen versus klinische handeling)
00:10:50 Vragen inzake geld en dankbaarheid (geld aantrekken)
00:12:00 “Delen zonder iets terug te verwachten, is verbinding met oorspronkelijke veld van kracht en liefde” (gevoel van geven en ontvangen, interactie in ons bewustzijn)
00:14:36 “De werking (betekenis) van geld bestaat helemaal niet als de wereldbevolking er anders mee omgaat”
00:15:08 Is geld een expressie van dankbaarheid?
00:16:24 “Geld is niet gerelateerd aan bewustzijn, wel wordt bewustzijn beïnvloed door hoe je geld ervaart”
00:17:29 Vergelijking geld op aarde met andere beschavingen (“geld wordt ingevoegd om bewustzijn te kortwieken”)
00:19:35 Intrinsieke rol van geld? (Metafoor van het glas – waarneming)
00:22:26 In hoeverre speelt collectief bewustzijn een rol?
00:23:20 Vergelijking twee briefjes van 50 (“echt” en ongeldig Kroatisch biljet)
00:25:30 “Gemoedstoestand mens bepaalt of iets waarde heeft”
00:26:12 “Wat is nu eigenlijk geld? (…) Niets!”
00:27:27 “Geld is tekort aan inzicht in wat je zelf kunt bereiken zonder geld” (Siriaanse beschaving zonder geld)
00:30:40 “Uiteindelijk draait alles om het delen van levensvreugde”
00:32:44 Serie uitspraken over geld en korte reactie van Martijn
00:45:20 Waarom staat er “God zij met ons” op onze munten?
00:47:36 “God wordt overal bij betrokken om de mens met zijn vermogens buiten zichzelf te laten zijn”
00:48:25 Over de toekomst van geld (eerst gratis geld, daarna afschaffen van geld)
00:50:44 Verlaging werkuren (40 uur naar 32 en minder), andere inrichting productie (automatisering economie, robots). In 2030 is dit scenario operationeel. Alternatief complementair geldsysteem als bonuspunten van de staat. In 2035 zo krachtig dat geldsysteem komt te vervallen. Niet meer werken voor geld.
00:53:15 “Mensen vanuit bewustzijn (die kernkracht in zichzelf zien) zorgen ervoor dat we met mogelijk scenario 2030/2035 op kruispunt terecht laten komen”
00:54:55 “Geld zien als uitwisseling, dankbaarheid en liefde of als zelfverrijking” (basisinkomen: niet uitgeven door huidige geldsystemen)
00:56:40 “Alternatieve geldsystemen: het draait om samenwerken, hoofden en harten bij elkaar brengen, zonder ruimte voor ego”
01:02:50 Waarom verdienen vrouwen minder dan mannen?
01:05:35 Geld en seksualiteit (energetisch en neurologisch orgasme)
01:15:38 Martijn’s waarneming bij BIS-Bank Basel (kracht van aandacht geven in collectieve veld)
01:24:24 Wapenlobby en investering in nieuwe geldsystemen
01:25:40 Bekrachtiging (aandacht geven, observeren, waarnemen)
01:40:12 Hoe respect voelen voor situatie waar je het niet mee eens bent? (kracht van stilte)
01:45:29 Martijn over moedig om trouw te blijven aan jezelf, in beweging zetten waar het om gaat
01:49:30 Transitiemodel en vrijheid van spreken
01:51:35 Martijn, hoe ga jij met geld om?

pdf
2016-11-15
duur: 02:11:21

21: De Aarde en de natuur

Wie of wat is de Aarde? Kunnen we er mee kennis maken? Hoe klinkt de Aarde en hoe zit het met leylijnen, kristallen en piramides? Is er een holle Aarde of is hij plat? Waarom vechten dieren met elkaar? Moet de Aarde beschermd worden of doet ze dat zelf prima?

pdf
2016-12-14
duur: 02:02:01

22: Het inzetten van de collectieve oorspron­kelijke hartskracht

De Crowd Power uitzendingen gaan over de kracht van het collectief. Mensen die in verbinding zijn krijgen soms de meest onwaarschijnlijke dingen voor elkaar, toch blijven we in dit tijdsgewricht aankijken tegen mensonterende praktijken in bijna elk segment van de samenleving. Hoe werkt collectieve intelligentie precies en hoe kunnen we dat het best voor de samenleving inzetten? Via politiek of religie, via een (al dan niet geweldloos) protest, burgerlijke ongehoorzaamheid, een petitie, soeverein worden, het bereiken van “the F*ck-it point”, meditatie of nog niet heel anders. Als jij 1 ding in de wereld kon veranderen, wat zou dat zijn en wat is de eerste stap in die richting?

00:04:16 Bewustzijn in Beweging bij grote groep mensen
00:08:20 BNR Nieuwsradio– Snelheid smelten poolijs (zelfstandig leven)
00:14:57 Goed Nieuws! (Dakota, March of Hope, Zweden Chemtrails vraag)
00:16:03 Vergevingsritueel Native Americans (Standing Rock)
00:20:53 Oproep: juristen gezocht WOB-verzoek chemtrails
00:23:27 Platform Nederland Bewust Anders
00:27:14 Kijkersvraag: Wat zou je in beweging willen zetten met power of the crowd
00:30:24 Onderwijs (www.ibbo.eu)
00:35:14 Nep-Nieuws (farmacie, voeding etc.)
00:40:44 Bekrachtiging (Gelijkwaardigheid, wereldvrede en harmonie)
01:00:18 Kan je morgellons, blue chips, laptops etc gebruiken om innerlijke kracht te versterken?
01:02:18 Kracht van waarneming
01:03:15 Black Sisters
01:05:36 Galactische ontmanteling. Collectief besluit nemen om te stoppen met wat je doet (eensgezind alles neerleggen)
01:11:52 Hoe kan de mens zichzelf bevrijden uit artificiële werkelijkheid?
01:17:10 Ervaringen elk mens effect op 40.000 andere levende wezens (Heilige Geometrie vanuit het oerveld)
01:23:13 Ontspannen in elk krachtveld (geen oordeel, kijken, waarnemen).
01:25:10 Gebouwen op geometrische krachtvelden
01:27:40 Krachtvelden vrijmaken door collectieve waarneming
01:28:33 “Met 15.000 mensen kan je militaire basis met jaar op agenda krijgen voor sluiting”
01:32:27 Waarom is Italiaans referendum mindcontrol? (Brexit, Oekraine-verdrag, Avaaz-petities)
01:37:30 Van belang met welke intentie of kracht stem je ergens op?!
01:38:10 1e stap: “wees je ervan bewust dat je onschendbaar bent, een wezen van kracht”
01:39:54 Soeverein mens
01:42:20 “Elk mens verdient kans op rehabilitatie, niet tot straf” (eigen verruiming bewustzijn is sleutel)
01:45:00 Bekrachtiging (observeren aarde, waarneming als Goddelijke wezens)
01:51:38 Geldervaring Okje (geven en dankbaarheid)

pdf
bron: http://degrotedwaling.com/buitenaards-leven-en-de-matrix.html