Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

27 oktober 2020, hervertaald 22 februari 2022
leestijd: 11-14 minuten

Hoofdstuk 6

Hierna ging ik naar het noor­den, bo­ven de 56ste breed­te­graad, zo’n 300 km van Yukon. Op de eer­ste dag van pad­den­stoe­len pluk­ken in de die­pe wil­der­nis, kwam ik een do­zijn dui­de­lij­ke Sasquatch spo­ren te­gen, goed af­ge­drukt in de houts­kool­grond. Ze wa­ren on­ge­veer 16 inch lang, gro­ter dan die ik op Van­couver­ei­land had ge­zien, met een dui­de­lij­ke men­se­lij­ke voet­vorm met vijf ron­de te­nen. Ik deel­de mijn ont­dek­king met een paar vrien­den die het op kamp ter spra­ke brach­ten. De algemene reactie was het gebruikelijke gelach en de verklaring van de beer, hoewel een andere plukker toegaf ook sporen te hebben gezien. Ik slaagde erin uit te leggen dat Sasquatch een zeer bekend wezen is in de verhalen van vele inheemse tradities, vooral in BC. Maar ik wist dat ik niets kon zeggen over mijn ontmoetingen daar, zonder dat ik met spot werd geconfronteerd en als een mafkees werd gezien.

De volgende dag, toen ik kilometers in het verbrande bos had gelopen, toonde Sasquatch zich in fysieke vorm aan mij. Ik hoorde voor het eerst een geluid, als een mengeling van zacht gekreun en gemompel. Het geluid waarmee ik het het best kan vergelijken, hoewel het voor sommigen misschien grappig lijkt, is de stem van Chewbacca in de Star Wars-films; en je kunt er zeker van zijn dat ze hun idee ergens vandaan hebben gehaald. Ik tilde mijn hoofd op en keek naar waar de stem vandaan kwam. En daar stond hij, zo’n 200 voet van mij vandaan, achter de stapel ontwortelde bomen, met niets tussen ons in, zodat we een duidelijk visueel contact hadden. Hij was meer dan 8 voet lang, met een lichtbruine lange vacht, groter en slanker dan de zwarte die ik in 2003 op Vancouvereiland had gezien. Hoewel ik onder de indruk was, was ik vervuld van vreugde, alsof ik een oude vriend ontmoette.

Hij zei telepathisch: “Hier ben ik. Ik zag dat je mijn sporen vond. Dus jij bent de Mens die ons kent?!”

Toen hij zag dat ik zonder angst was, was hij verbaasd en hurkte verlegen achter een grote ontwortelde stomp. Ik kon zijn gezicht tussen de wortels zien, terwijl hij mij met nieuwsgierigheid observeerde; een bewust gelaat, uit vroegere tijden, gevormd door intelligentie en gevoeligheid, diepe wijsheid en diepe instincten, vreemd menselijk en wild.

Hoewel hij een paar eeuwen oud was, was hij geen oude geleerde ouderling van zijn volk, maar hij was een leider van zijn lokale clan. Dus ik zwaaide naar hem en begon een goedhartig lied te zingen, wetende dat ze van zachte muziek en gezangen uit het hart houden. Hij was in zijn hele leven slechts door een paar mensen gezien, maar ze waren allemaal bang voor hem. Nu ontmoette hij iemand die een vriend was, wat hij interessant vond, maar vreemd, vergeleken met de gebruikelijke jagers of houthakkers die hij had gezien. Hij vroeg zich af waarom ik met deze golf van mensen alle paddestoelen kwam plukken en zijn woud op een ongekende manier binnendrong.

Ik kon niet doen alsof ik mijn maaltijd aan het verzamelen was, noch het verzamelen van planten in het wild, dus legde ik hem uit dat we de paddestoelen ruilden voor geld, zodat we later het geld in de menselijke wereld konden inwisselen voor andere goederen die we nodig hebben om te overleven. Hij had dit vreemde concept al opgepikt door de gedachten van de plukkers te lezen. Maar wat hij niet kon achterhalen was waarom ik de enige van mijn mensen was die oog in oog met hem kon communiceren, maar hetzelfde deed als alle anderen. Dit zette me aan het denken, toen en daarna. Hij vertelde me uiteindelijk dat hij blij was om met een mens te praten, maar er waren te veel van mijn mensen die zijn woud binnenvielen die niet met hem konden omgaan, dus hij kon niet in een zichtbare vorm in de buurt blijven. En voor ik het wist, was hij uit mijn zicht verdwenen, plotseling weg.

Die nacht kwam hij in een droom naar me toe en ik zag duidelijk zijn gezicht dat naar mij glimlachte en me bedankte voor het gezang. De volgende dag ging ik een ander gebied binnen en vond weer een aantal sporen, maar een paar inches korter, van een ander lid van zijn familie. De volgende dag keerde ik terug naar de sector waar ik hem had ontmoet. Na een hele dag plukken van een bescheiden oogst, maakte ik me klaar om terug te keren naar het kamp, terwijl het lange noordelijke daglicht al minder werd, toen ik dezelfde herkenbare stem hoorde pogen een krakkemikkige melodie te mompelen. Na twee of drie pogingen begreep ik dat hij me vroeg om weer te zingen.

Dus begon ik met een zacht gezang, waarop hij antwoordde met een paar vreugdekreten. Na mijn gezang probeerde hij opnieuw een melodie die klonk als een onhandige mengeling van gekreun en gehuil. Ik deed weer een zacht gezang en hij probeerde mee te doen met zijn vocale klanken. Dit amuseerde me, want het voelde als een heilige spirituele verbinding, die tegelijkertijd ook enigszins grappig was. Ik zong de eerste regel en stopte, en hij probeerde het te herhalen. We herhaalden dezelfde oefening een paar keer, totdat hij er uiteindelijk in slaagde om de juiste noten in de juiste volgorde te huilen, wat ons beiden erg gelukkig maakte. Hij legde me uit dat zijn soort communiceert door middel van telepathie en geen behoefte heeft aan woorden en spraak, dus individuele Sasquatches hebben geen specifieke namen om hun persoon aan te duiden. Omdat ze telepathisch zijn, hoeven ze zich niet aan elkaar voor te stellen en kunnen ze ook niet over zichzelf liegen. Maar ze gebruiken verschillende vocalen om hun emoties te uiten of om hun locatie te communiceren, hetzij naar hun eigen mensen, hetzij aan andere soorten die niet kunnen communiceren middels telepathie.

Ze kunnen fluisteren, fluiten, neuriën, mompelen, kreunen, grommen, huilen, vreugde uiten, brullen, schreeuwen en bepaalde dieren en vogels nabootsen. Maar ze hebben geen muziekcultuur ontwikkeld, noch een traditie van liederen onder hun volk. De heilige gezangen en spirituele muziek van de mensen is een van de dingen die ze waarderen, bewonderen en het meest missen van onze mensen. Muziekinstrumenten behoren tot de menselijke uitvindingen die ze waarderen boven de moderne technologie. Hij wist van deze dingen van de grotere Ziel van zijn soort, maar had zelf nog geen muziek gehoord of eerder een gesprek met een van onze mensen ervaren.

Als andere middelen van communicatie hebben ze ook klieren die een penetrante stank uitstralen die ondraaglijk is voor de meeste soorten, die als een afweermiddel voor indringers fungeert. Maar die gebruiken ze alleen in geval van gevaar, als ze een bedreiging voelen. Ik heb nooit hun afstotende geur hoeven te ruiken, die bekend is geworden door ontelbare verslagen.

Zij kunnen hoogtechnologische toestellen en ruimtevaartuigen bedienen die een logisch inzicht vereisen, en hebben dat ook gedaan in situaties waarin hun hulp nodig was. Maar hun soort heeft geen technologieën of externe materiële instrumenten ontwikkeld; noch kennen zij artistieke schepping, cultuur, noch de mogelijkheid om muziek te spelen en te zingen, aangezien ze geen behoefte hebben om hulpmiddelen te creëren en kunst te produceren, omdat zij hun gedachten kunnen projecteren.

Hun oeroude wilde levensstijlen lijken misschien rauw en primitief voor ons mensen, maar hun uitgebreide kennis van de Kosmische Orde door hun telepathische verbinding met de grotere Ziel van hun soort en hun psychische vermogens om beelden en energieën direct in de geest te projecteren maakt hun intelligentie op sommige niveaus groter dan de onze, terwijl mensen begiftigd zijn met spraak, creativiteit, kunst, uitvindingen en culturen. Dus toen hun volk en ons volk nog verbonden waren, was het een gunstige uitwisseling voor beide partijen. Als jongere broeders kunnen wij mensen ook bijdragen aan het welzijn van onze oudere Sasquatch broeders.

We bedankten elkaar voor dit gesprek en omdat hij wist dat ik op weg was naar buiten, nam hij afscheid. Hij legde uit dat hij onzichtbaar was gebleven tijdens deze laatste ontmoeting, omdat het woud rondom werden binnengevallen door een aantal van mijn mensen die niet met hem konden omgaan. Dus hij kon niet langer blijven omdat meerdere plukkers naar het gebied kwamen. Maar hij zei dat we altijd in de geest verbonden konden blijven. Nu we vrienden waren, zou hij me via telepathie aanbevelen aan de grotere Ziel van de soort.

Deze laatste ontmoeting deed me begrijpen hoe elke individuele Sasquatch een andere persoonlijkheid heeft, die zich op zijn eigen manier en op verschillende niveaus verbindt met de grotere Ziel van hun soort, zoals een matrix die ze allemaal verbindt. Ze hebben niet allemaal dezelfde ervaring, gevoelens en wijsheid, maar ze hebben allemaal toegang tot hun collectieve kennis door de grotere Ziel van hun soort. Het is enigszins vergelijkbaar met mensen die via internet verbinding maken, om nieuws te delen of te leren wat er elders gebeurt, behalve dat wanneer Sasquatch verbinding maakt met hun Moeder Ziel, ze niet kunnen liegen of intenties verbergen voor hun volk.

Hun medicijn is dat van transparantie en eerlijkheid. Dus deze Sasquatch kon meteen zien en weten van mijn vorige ontmoetingen, maar hij was meer geïnteresseerd in het voor de eerste keer op een vriendelijk niveau communiceren met een mens, dan mij te onderwijzen over hun geschiedenis die eerder aan mij was doorgegeven. De informatie die hij met mij deelde over hun volk voegde verschillende nieuwe elementen toe aan wat ik al had geleerd, met betrekking tot hun persoonlijkheden, emoties en percepties van de menselijke soort. Het instrueerde me ook over hun liefde voor spirituele muziek als een manier om te communiceren, afgezien van telepathie.

Als je op een dag een Sasquatch tegenkomt, ontken dan niet, verberg je niet of vrees dan niet; open je bewustzijn voor de boodschap die hun Ziel draagt. En als je niets beters te doen hebt, zing dan een liefdevol spiritueel lied vanuit je hart. Onze familie van bewuste tweebenige en intelligente aardbewoners is veel breder, wijzer, sterker en ouder dan over het algemeen geloofd wordt in onze jonge hervormde culturen. We hebben een aantal bondgenoten op deze thuisplaneet, evenals in de hemelen, die bereid zijn te helpen en wachten tot we opnieuw verbinding maken met onze spirituele kennis, om de veranderingen aan te brengen die nodig zijn in ons genezingsproces en de Kosmische Orde te herstellen.

Mogen alle wezens in alle werelden vrij en gelukkig zijn. Mogen we verenigd zijn. We zijn allemaal verwanten...

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-6.html