Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

25 oktober 2020
leestijd: 7-10 minuten

Hoofdstuk 5

“De voort­du­ren­de ver­nie­ti­ging die ver­oor­zaakt is door de on­be­schaafd­heid van de la­ge­re he­ren, die jul­lie volk heeft gevolgd, heeft al een punt bereikt van­waar er geen terug­keer meer mo­ge­lijk is, dat de we­reld on­ge­twij­feld zal lei­den naar on­ver­mij­de­lij­ke we­reld­wij­de cata­clys­men, rei­ni­ging en zui­ve­ring. De Ziel van Moe­der Aarde zelf, hoe­wel me­de­do­gend, vraagt om het ein­de van de­ze sla­ver­nij en ver­nie­ti­ging, en kan het zuiveringsproces versnellen dat in gang is gezet door acties en gedragingen van de onbeschaafdheid die jullie heeft beheerst. Hogere kosmische krachten en spirituele machten kunnen ook ingrijpen en de loop van de gebeurtenissen veranderen.

Maar het is jullie verantwoordelijkheid en plicht om ervoor te zorgen dat de oude spirituele kennis van jullie zielenevolutieproces behouden blijft en wordt doorgegeven aan de generaties van de toekomstige tijdperken, zodat zij zich de lange weg kunnen herinneren die hun voorouders sinds de oorsprong hebben afgelegd, tot waar zij zullen staan. We weten niet hoe ver de agenda van de lagere heren gedragen kan worden voordat het breekpunt bereikt wordt dat de krachten die het evenwicht op onze thuisplaneet handhaven, verstoord zullen worden, wat waarschijnlijk zou leiden tot een andere gebeurtenis vergelijkbaar met die van een massale uitroeiing. Wat we weten is dat de tijd erg kort is, in vergelijking met de lange weg die we hebben afgelegd. Deze generatie van jullie volk is degene die de nodige veranderingen moet doorvoeren.

Als er nu geen substantiële verbetering wordt gemaakt, zouden binnen de volgende generaties jullie mensen die op één lijn blijven met de Goddelijke Wet opnieuw moeten ontsnappen en zich verstoppen omdat ze worden opgejaagd, tenzij ze er voor die tijd in slagen het tij te keren en een planetaire beschaving die gebaseerd is op Vrede en de Kosmische Orde te herstellen. Daarom moeten jullie nu beginnen om je af te stemmen op de krachten van de Natuur en de Ziel van Moeder Aarde, en om de spirituele vermogens aan te boren die in je DNA werden gecodeerd door jullie oorspronkelijke sterzaden. Er is geen hoop op een betere wereld als je het systeem van de lagere heren blijft steunen en dienen, dat je volk heeft gekoloniseerd en tot slaaf gemaakt, en onze thuisplaneet vernietigt. Jullie moeten de lagere heren hun macht over jullie ontnemen en jullie steun aan hun slavernijsysteem in alle vormen terugtrekken, de soevereiniteit van jullie Ziel terugkrijgen en jullie manieren van zelfbestuur herontwerpen door jullie spirituele kringen, afgestemd op de Goddelijke Wet en Orde.

Jullie moeten manieren van ecologische levensstijl en zelfvoorziening ontwikkelen, en aannemen, die onschadelijk zijn voor jullie omgevingen en andere levensvormen. Jullie planetaire bewuste beschaving groeit als een tuin, uit vele verschillende sterzaden, die doelgericht verenigd zijn en die zich, wanneer ze klaar zijn, zullen verbinden tot een grotere verenigde kracht. Wij zijn hier om jullie te helpen in dit proces van terugkeer naar het oorspronkelijke evenwicht van de Kosmische Wet en opnieuw verbinding te maken met de Sterrenoudsten, om onze thuisplaneet te bevrijden van zijn eeuwenoude slavernij door het controleraster van de lagere heren en de krachten die hen dienen. Maar we kunnen deze verschuiving van bewustzijn niet voor jullie volbrengen, omdat ons volk zich nooit heeft onderworpen aan hun gevallen heerschappij en overheersing.

Het is jullie collectieve missie en verantwoordelijkheid om je eigen balans te vinden en je eigen karma’s te genezen. Als jullie oudere broeders kijken we toe, wachtend op de juiste omstandigheden om te verschijnen, en het juiste moment, synchroniciteit en convergentie om op te staan, zodat we actief kunnen deelnemen aan jullie ontwakende soorten in de fysieke vorm als ook in het spirituele rijk, om jullie te helpen op jullie zoektocht en genezingsreis.

Ondertussen zullen we een aantal van jullie blijven selecteren die onze oproep kunnen horen en naar voren kunnen komen als ambassadeur van ons volk, om onze boodschap te interpreteren voor degenen van jullie mensen die klaar zijn om het te horen. Jij bent een van degenen die in staat zijn bevonden om onze boodschap over te brengen. Nu jouw ziel de onze heeft bereikt, zul je onze aanwezigheid met jou in de geest voelen en zullen we telepathische contact in stand houden.

Je kunt manifestaties van ons ervaren door middel van dromen, verschijningen van beelden, wervelwinden en gefluister, of meer van onze soorten ontmoeten. Maar omdat je geen fysieke bewijzen meer nodig hebt van ons bestaan en verbonden bent met onze Ziel, zullen we aan je zijde staan en over je waken, waar je ook gaat. Dit is de oorspronkelijke band die we hadden met jullie vroege voorouders, die we weer met jullie volk willen herstellen, zodra ze hun spirituele vermogens en kennis hebben hersteld, en ons hebben erkend als hun oudere familieleden en bondgenoten, in het handhaven van de Goddelijke Wet op onze thuisplaneet.”

Na het overbrengen van deze boodschap aan mij, vertrok Sasquatch in de donkere nacht, door het dichte struikgewas achter mijn tent, een spoor achterlatend die ik de volgende ochtend kon zien. Alle angst had me verlaten. Ik voelde eerder een grote vreugde en een diepe sereniteit, en voor mijn nieuwe bondgenoot, veel respect, sympathie en een krachtige spirituele verbinding. Maar tegelijkertijd voelde ik een zekere droefheid over de manier waarop onze mensen hun spirituele levenswijze hebben verloren en onze oudere familieleden hebben behandeld, en voelde me overweldigd door de taken die ons te wachten staan.

De volgende nacht verwachtte ik nog een bezoek, maar voelde dat hij ver weg was gegaan, omdat andere kampeerders waren aangekomen. Terwijl ik zijn geest aanriep, om de verbinding die hij had beloofd te bevestigen, kwam er een wervelwind om me heen en stopte naast mij, en een vriendelijk gefluister was hoorbaar in de buurt van mijn oor. De volgende nacht en de dag erna, toen ik me klaar maakte om te vertrekken, wisselden we stemmen uit over het woud. De laatste klonk en voelde als van een vrouw die me groette, met een hogere toonhoogte, en een andere stem.

Toen ik terugkeerde naar onze menselijke wereld, realiseerde ik me dat ik deze verhalen niet met iedereen kon delen. De meeste mensen zouden me voor een leugenaar of een gek houden, als ze dit allemaal zouden horen. Toen, op weg naar de bijeenkomst in Lillooet, ontmoette ik veel inboorlingen. Sasquatch werd al door iemand genoemd voordat ik het deed. Ik kwam er al snel achter dat onder de St’at’imc en andere BC Inheemse gemeenschappen, Sasquatch verhalen gewoon zijn en velen hebben een oom of een neef die ontmoetingen met hem had. Op de inheemse bijeenkomst was iedereen met wie ik mijn Sasquatch-ontmoetingen deelde, open en geïnteresseerd. Dit deed me begrijpen dat in sommige spirituele kringen leringen van deze aard gedeeld kunnen worden. Dit inspireerde en motiveerde me om deze ervaringen en de kennis die zij hebben geleverd met deze gemeenschap te delen.

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-5.html