Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

22 oktober 2020
leestijd: 8-11 minuten

Hoofdstuk 4

“Je moet eerst be­gin­nen met het her­vin­den van je ver­bin­ding, via de Na­tuur, met de Ziel van on­ze Moe­der Aarde, die ons al­le­maal als ver­wan­ten ver­bindt. Op dit pad van be­wus­te evo­lu­tie, moet je je spi­ri­tuele ga­ven en psy­chi­sche ver­mo­gens her­stel­len die door je voor­ouder­lijke ster­zaden wer­den geco­deerd in je DNA. Als je ge­ne­ti­sche ge­heu­gen en je ziels­geheugen ont­wa­ken, zul je ons her­ken­nen als ou­de­re fa­mi­lie­leden en bond­geno­ten, en ophouden ons te vrezen, ons het recht te ontzeggen om te bestaan, ons te achtervolgen als beesten of ons als primitiever te beschouwen dan jullie soort. Jullie zullen je herinneren hoe we je vroege voorouders hebben gekoesterd en beschermd, net als onze eigen jongere broeders. Jullie zullen je realiseren hoe gemanipuleerd en gecontroleerd jullie volk is geweest onder het bewind van de lagere heren, en hoe wat jullie onbeschaafdheid zich herinnert van haar geschiedenis, met uitzondering van de laatste pagina herschreven en gewijzigd is, om jullie te laten vergeten over jullie ware oorsprong, aard, doel en bestemming, als onderdeel van een programma om jullie volk gedomesticeerd als huisdieren en tot slaaf gemaakt als vee te houden, in een agenda voor wereldwijde controle en tirannie.

We weten dat sommige van jullie mensen hun ziel hebben bevrijd van deze eeuwenoude slavernij en zich klaar maken om aan onze kant te staan voor de bescherming van het natuurlijke evenwicht van de omgeving tegen de destructieve onbeschaafdheid van de lagere heren, en voor de herinvoering van de Goddelijke Wet en Kosmische Orde van de Sterrenraad op Aarde. We wachten tot sommigen van jullie ontwaken tot jullie spirituele vermogens en naar ons uitreiken om contact met ons te maken, om ons te helpen de boodschap en oude kennis die we door de eeuwen heen hebben bewaakt, aan jullie volk te leveren met betrekking tot jullie oorsprong, doel en bestemming, voordat het volledig uit jullie collectieve bewustzijn wordt gewist. We wachten op genoeg van jullie mensen om in saamhorigheid te handelen en erin te slagen de wereld te bevrijden van haar eeuwenoude slavernij en vloek, om jullie collectieve karma te transformeren en te evolueren naar een planetaire beschaving gebaseerd op Vrede onder de soorten, in overeenstemming met de Goddelijke Wet en Kosmische Orde, om te worden gerehabiliteerd in de Sterrenraad met onze oudste Ouderlingen.

We willen dat sommigen zoals jij naar voren komen en voor ons spreken tegen jullie volk, om hun collectieve geheugen te doen ontwaken, omdat jullie volk begiftigd is met gearticuleerde spraak en talen, in tegenstelling tot de onze, maar de meesten van hen zijn vergeten hoe ze moeten communiceren middels telepathie. Er is niets te bewijzen over ons, maar onze oude levende kennis, die dezelfde boodschap draagt als de Sterrenoudsten, is van cruciaal belang voor jullie volgende evolutionaire kwantumsprong naar een planetaire beschaving van Vrede binnen de Goddelijke Wet. Wanneer jullie dat niveau van bewustzijnsevolutie bereiken, zullen mijn volk en de jouwe weer broeders zijn en zullen onze Ouderlingen van de Sterrenraad onder ons terugkeren om de Goddelijke Wet van de Kosmische Orde opnieuw te vestigen.

Maar eerst moeten jullie mensen zich herinneren dat jullie allemaal broeders zijn die geboren zijn uit dezelfde oude sterzaden, en dat jullie zijn geschapen als verzorgers en beschermers van alle levensvormen op onze thuisplaneet Moeder Aarde. Pas later werden jullie geherprogrammeerd en gemanipuleerd door de buitenaardse lagere heren, in het dienen van een agenda van materialistische overheersing en controle over alle levensvormen op onze thuisplaneet, met de rampzalige gevolgen die we hebben gezien, veroorzaakt door deze loskoppeling van jullie spirituele Ziel en doel. Wanneer jullie volk erin zal slagen om elkaar te behandelen als gelijken en al het leven als belangrijk en heilig, zullen ze klaar zijn om opnieuw verbinding te maken met andere tweebenigen, zoals mijn volk en de Sterrenoudsten.

Jullie moeten de sluier van illusie laten vallen die over jullie ziel is getrokken, die jullie gevangen houdt in een systeem dat draait op angst, onwetendheid, schaarste, materialisme, concurrentie en conflicten, en alleen de controleagenda van de gevallen machten dient. Mijn volk kan nog steeds wachten zonder onze kennis te verliezen, want we zijn nooit onder de overheersing van de lagere heren gevallen. Maar voor jullie volk is het een noodzaak dat een groeiend aantal van jullie zich opnieuw verbindt met de oude kennis en geestelijke gaven die ze zijn vergeten, om jullie collectieve bestemming weer aan de Kosmische Orde aan te passen, zolang het nog in jullie macht ligt. Anders zou de heersende onbeschaafdheid die zichzelf over onze Aarde opdrong, er uiteindelijk in slagen om jullie evolutionaire proces op onze thuisplaneet te laten mislukken, door onherstelbare schade en vernietiging te veroorzaken, die het afbreken van dit zielenevolutie-experiment, waar jullie deel van uitmaken, zou kunnen veroorzaken.

Als jullie soort faalt in het herstellen van de planetaire Vrede en Kosmische Orde op onze thuisplaneet, zal dat betekenen dat ook de onze gefaald heeft in het waken over onze jongere broeder en in het begeleiden van jullie volk terug naar de Sterrenraad, die mijn volk nooit heeft verlaten. We zien dat er hoop is, omdat veel van jullie mensen nu hun bewustzijn openen en zich opnieuw verbinden met hun oude kennis van de Goddelijke Wet en Kosmische Orde, oorspronkelijk op deze thuisplaneet gebracht door de Raad van Sterrenoudsten.

Maar jullie moeten je ervan bewust zijn dat er ook veel leugens en misleidingen zijn die door de lagere heren naar buiten worden gebracht, die proberen gezien te worden als de Sterrenoudsten en die de titel van ‘Bewakers van de Aarde’ (of Hakamim) overnemen, terwijl ze hun plicht verzaakt hebben (om Nephilim te worden), te wijten aan trots, arrogantie, hebzucht naar macht en egoïsme. Ze gebruiken deze tactiek om te worden gezien als verlossers en goden, en gaan door met hun agenda voor wereldwijde controle, door middel van een gecentraliseerde tirannie van hun zelf, die ze proberen te vermommen als de Raad van Sterrenoudsten.

Ze hebben onze thuisplaneet ingekapseld in een controleraster, waardoor de invloed van de Sterrenoudsten die ons beschermt buiten wordt gesloten, door constante oorlogvoering, de ruggengraat van hun onbeschaafdheid. Ze zijn de onderwereld binnengevallen waar ze in het geheim hun meest schadelijke en ontwrichtende experimenten voor de evolutie en het evenwicht van onze thuisplaneet uitvoeren, inclusief magnetische en genetische manipulaties.

De collectieve ziel van jullie volk heeft steeds meer de realiteit van haar slavernij erkend. Maar het moet nu dienovereenkomstig handelen en zijn manieren en gedrag veranderen om zich van deze eeuwenoude onderworpenheid te bevrijden. Dit is de laatste kans die jullie volk kan grijpen om de slavernij te beëindigen en de Kosmische Orde te herstellen, voordat de lagere heren de volgende fase van hun controleagenda toepassen, die ze jullie al voorhouden, en jullie genetisch weer wijzigen door jullie soort om te vormen in biosynthetische cyborgs en kunstmatige entiteiten die door hun technologie worden gecontroleerd. Jullie denken misschien dat jullie nog jaren te gaan hebben voordat jullie geconfronteerd worden met deze kunstmatige omvorming, maar één van jullie generaties is slechts een korte tijd voor onze mensen, evenals voor de lagere heren. De situatie waarmee jullie voorouders werden geconfronteerd in de val van Atlantis wordt vandaag opnieuw gespeeld, maar op een veel grotere schaal, die onherstelbare schade kan toebrengen aan jullie genen, evolutie en bestemming, als dit niet gestopt wordt, en het kosmische experiment van de zielenevolutie waar jullie deel van uitmaken afbreken, met een wereldwijde vernietiging en massale uitroeiing, zoals het gebeurde in de dagen van Atlantis.”

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-4.html