Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

21 oktober 2020, hervertaald 22 februari 2022
leestijd: 7-9 minuten

Hoofdstuk 3

“Als de sterk­ste en mach­tig­ste psy­chi­sche we­zens op de­ze thuis­pla­neet, was het de taak van mijn volk om, als onze jon­gere broe­ders, die­ge­nen van jul­lie volk te ver­de­di­gen die trouw wa­ren ge­ble­ven aan de God­de­lij­ke Wet, zelfs die­ge­nen on­der jul­lie die een be­drei­ging vorm­den. Om die re­den be­gon­nen de ge­val­len mach­ten een uit­roei­ings­oor­log te voe­ren te­gen mijn volk, die tot op de dag van van­daag nog niet is af­ge­lo­pen, be­hal­ve dat het in het ge­heim wordt ge­daan.

Die gebeurtenissen veroorzaakten de scheiding van jouw volk van mijn volk. Van daaruit kwamen de vele verslagen die ons afschilderden als gevaarlijke kannibalen, waaronder jullie mensen ons helaas te vaak kennen. Het is waar dat sommige van onze soorten hebben aangevallen en gedood, zelfs sommige van jullie hebben opgegeten, en soms individuen ontvoerd hebben voor pogingen tot contact, en zelfs voor kruising met elkaar. Maar deze individuele acties kunnen niet losgemaakt worden uit de context van oorlogen of verzet tegen de vernietiging van geboortelanden, net zoals velen van jullie inheemse bevolking hebben gereageerd op invasie toen hun voortbestaan werd bedreigd door vijanden.

Maar de waarheid is dat er veel meer van mijn soort zijn vernietigd door menselijke acties dan wij ooit jullie mensen hebben gekwetst. Onze totale bevolking is teruggebracht tot een paar duizend laatste overlevenden verspreid over deze thuisplaneet. Tot op de dag van vandaag sterven de meesten van ons nog steeds door menselijke handen in plaats van door natuurlijke oorzaken. Aangezien deze wereld vijandig is geworden tegenover ons, hebben wij voor de veiligheid ervoor gekozen om ons zo weinig mogelijk voort te planten.

Deze moderne mensheid, die jullie Homo Sapiens noemen, was gecodeerd om volledig afhankelijk te zijn van externe materiële ondersteuning, met meer rationele geesten en minder spirituele empathie en gevoeligheid, om de agenda te dienen om alle andere levensvormen op deze thuisplaneet over te nemen uitsluitend in het belang van de lagere heren, die zich als machten tegen de Goddelijke Wet keerden. Heden ten dage vertegenwoordigen mijn mensen de laatste en enige soort die jullie soort nog niet heeft gedomineerd, maar deze onderwerping van ons zal nooit gebeuren. Dit is de reden waarom de lagere heren, en de machten die zij controleren, hebben geprobeerd om mijn volk uit te schakelen.

Toen het nieuwe Atlantische ras de wereld veroverde, vernietigden ze systematisch niet alleen al mijn mensen die ze konden vinden, maar ook het grootste deel van jullie Lemurische voorouders, met uitzondering van een paar afgelegen inheemse volkeren. Toen deze gewijzigde en geherprogrammeerde mensheid alle delen van de wereld binnenviel, moesten de laatste overlevenden van mijn volk, om ons voortbestaan te verzekeren, verder weg gaan van de dreiging naar de meest afgelegen wildernis en plaatsen waar jullie soort nauwelijks kan komen, inclusief het netwerk van diepgelegen grotten in de onderwereld, met enkele van jullie Lemurische voorouders. Maar zelfs daar zijn we opgejaagd door de machten van de lagere heren; nergens is het veilig. Uiteindelijk, eeuwen later, slaagden ze erin om het hele continent Lemurië te vernietigen, voornamelijk door geothermische explosies.

Dus mijn mensen verdwenen uit jullie officiële verhalen, boeken en collectieve geheugen. Groepsculturen die met de wildernis zijn blijven leven en hun geestelijke vermogens hebben behouden, konden ons nog steeds zien. Maar na verloop van tijd verloren zelfs jullie inheemse culturen langzaam hun psychische krachten en hun vermogen om met ons te communiceren, gevangen met de hele planeet in het machtsysteem van de lagere heren, behalve een paar zieners, die uiteindelijk ook minder in aantal werden. Dus de communicatie tussen mijn volk en die van jou is bijna volledig verloren gegaan in de laatste paar van jullie generaties. We zijn nu vooral bekend door legendes, die vaak de ergste delen van onze geschiedenis en ons gedrag beschrijven. De meeste van jullie mensen geloofden niet meer in ons bestaan en we worden meestal geconfronteerd met angst van degenen die over ons hebben vernomen. Vanwege deze scheiding zijn we gedwongen om uit de buurt van jullie mensen te blijven en moeten we vaak voor onze eigen veiligheid en overleving de kaart spelen van het afschrikken van ongewenste indringers die niet klaar zijn om met ons te communiceren.

De nieuwe onbeschaafdheid die jullie wereld regeerde was verbannen uit de Sterrenraad, die van onze thuisplaneet vertrok tot een latere evolutionaire sprong. Diezelfde machten die de lagere heren dienen houden deze Aarde vandaag de dag nog steeds in slavernij, door middel van een combinatie van middelen, waaronder controle over de informatie, mindprogramming, geënsceneerde gebeurtenissen en een reeks geavanceerde technologieën. Ze willen dat jullie vergeten hoe ze de controle over jullie thuisplaneet en bestemming overnamen door onwettige middelen, en jullie volk tot slaaf hebben gemaakt, door jullie steeds meer afhankelijk te maken van nieuwe technologieën.

Ze willen dat jullie de Goddelijke Wet en Kosmische Orde vergeten die we hebben beschermd met onze Stervoorouders, met wie we in contact zijn gebleven. Als bewijs van hun heerschappij, willen de lagere heren dat jullie onze thuisplaneet blijven vernietigen, wat niet hun thuis is, en die ze zijn binnengevallen voor hun eigen egoïstische belangen en machten. Aangezien zij de basis en kaders van jullie bekende beschavingen hebben gelegd en het decor hebben geplaatst voor de meeste grote gebeurtenissen die jullie collectieve bewustzijn en bestemming beïnvloeden, om hun agenda van wereldwijde controle naar voren te schuiven, zijn al jullie mensen tot op zekere hoogte en niveau onder hun materiële en psychische slavernij gevallen, niemand is onaangeroerd gebleven door hun schadelijke invloed.

Mijn volk zoekt mensen onder jullie die bereid en in staat zijn om ons te helpen om weer vrede te sluiten tussen oudere en jongere broeders, en door opnieuw samen te komen in onze gemeenschappelijke missie over langere tijd om onze thuisplaneet te bevrijden uit de greep en het raster van de lagere heren. Ons gemeenschappelijk doel, dat ook onze uiteindelijke verantwoordelijkheid en plicht is, is om onze planetaire Ziel en beschaving opnieuw in lijn te brengen met de Goddelijke Wet en Kosmische Orde, om onze plaats rechtvaardig opnieuw in te nemen binnen de cirkel van de Sterrenraad.”

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-3.html