Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

20 oktober 2020, hervertaald 21 februari 2022
leestijd: 7-10 minuten

Hoofdstuk 2

“Omdat we geïn­car­neer­de we­zens zijn, zijn er tal van fy­sie­ke be­wij­zen van ons be­staan. Maar we ver­ber­gen mees­tal de mees­te spo­ren en bie­den een ge­pas­te be­gra­fe­nis aan on­ze do­den in ge­hei­me be­scherm­de lo­ca­ties, on­toe­gan­ke­lijk voor jul­lie soort. Som­mige van jul­lie men­sen ja­gen op ons om fy­sie­ke be­wij­zen van ons be­staan te vin­den of te ver­doe­ze­len, en ze zijn erin ge­slaagd bei­de te doen. Wan­neer som­mi­gen van jul­lie spo­ren iden­tifi­ceren die door een van ons zijn ach­ter­ge­la­ten, weet die­gene van ons, als zeer tele­pathi­sche we­zens, wie het is en wat hun be­doe­ling is.

Evenzo, wanneer een van jullie erin slaagt om foto’s van een van ons te nemen en ze publiceert, kunnen we de gedachten horen van degenen die het zien en de angsten, haat en spot voelen waaraan we worden onderworpen in de onbeschaafdheid die jullie volk in zijn greep heeft. Dit doet onze Ziel pijn. Om deze reden vermijden we camera’s en het achterlaten van ons DNA. Materiële bewijzen van ons bestaan kunnen ook de veiligheid van mijn volk bedreigen, als ze gebruikt zouden worden om ons op te sporen door de machten die de lagere heren dienen, waaronder sommigen van jouw volk, bewust of niet.

Onze menselijke bondgenoten zijn niet bezorgd over het bewijzen van ons fysieke bestaan, aangezien er altijd ontkenning in de onbeschaafdheid van de lagere heren zal zijn, ongeacht hoeveel bewijsmateriaal er wordt verstrekt, om het officiële programma van de globale controleagenda door de valse doctrine van speciësisme en een ideologie van overheersing te handhaven. Onze menselijke bondgenoten zijn bezorgd over onze rehabilitatie in jullie collectieve bewustzijn als jullie oudere verwanten en oude bondgenoten, door de overdracht van de oude kennis die we tot op de dag van vandaag hebben gedragen die grotendeels door jullie volk was vergeten, zodat we weer als voorheen kunnen samenwerken om de Goddelijke Wet en Kosmische Orde op onze thuisplaneet opnieuw te vestigen.

Sommigen van ons leven nog steeds duizenden jaren en zien jullie aardse koninkrijken komen en gaan, als bladeren aan bomen gedurende de seizoenen, wat jullie eerste voorouders konden verwezenlijken toen jullie met de onsterfelijken in de Sterrenraad zaten. Maar jullie volk werd later beheerst onder de controle van de opstandige lagere heren, en gewijzigd om gemakkelijker te worden onderworpen. Jullie waren genetisch gemodificeerd om afhankelijk en kwetsbaar te zijn, die externe materiële ondersteuning nodig hadden voor jullie fundamentele overleving, zoals kleding, schoenen, vuur, onderdak, gereedschap of wapens die mijn volk niet nodig heeft om vrij en wild in elke soort omgeving rond te lopen. Deze kwetsbaarheid houdt jullie angstig om je met de natuur te vermengen door spirituele verbinding en gebonden aan de materiële steun die de onbeschaafdheid jullie biedt, die jullie dienstbaar en onderworpen houdt.

Jullie kregen een grotere frontale cortex en een meer rationele geest met de gave van gearticuleerde spraak en talen, als onderdeel van een plan om deze planeet om te vormen tot een buitenpost van bewustzijn die bedoeld was voor bewaking en bescherming van deze galactische sector, omdat er verdeeldheid was in de hemelen en oorlogen tussen de sterren. Maar jullie werden ontworpen met een lagere plattere schedel en beroofd van de hogere delen van de hersenen, de zetel van de 8ste chakra, en van veel van de spirituele vermogens die jullie oorspronkelijke voorouders hadden ontvangen.

Mijn volk is het levende bewijs van de verhalen van jullie oorsprong die in jullie oude heilige geschriften en in de voorouderlijke mondelinge overleveringen van jullie inheemse volksstammen worden gedragen. Onze kennis is wat jullie mensen zijn vergeten over jullie ware oorsprong, natuur, doel en bestemming. Dit is de reden waarom de lagere machten die deze Aarde hebben overgenomen wanhopig proberen ons bestaan te ontkennen en te verdoezelen, het belachelijk makend voor het publiek om zo de boodschap die we dragen te blijven negeren, terwijl ze in het geheim een illegale genocide tegen mijn volk voeren.

Het begon allemaal in de tijd dat de beschaving die jullie kennen als Atlantis naar voren kwam als een nieuwe zetel van machten voor de Sterrenraad op Aarde, en de continenten verdeeld waren tussen facties. Oud Lemurië, ons Moederland waar mijn volk en veel later het jouwe voor het eerst werden verwekt en geboren, had zich ontwikkeld tot een planetaire beschaving met een netwerk van kolonies en buitenposten over de hele wereld, waarvan de overblijfselen van velen vandaag de dag nog steeds te zien zijn. Na eeuwen van Vrede en Bewustzijn bereikte de verdeeldheid in de hemelen onze planeet, maar de Sterrenraad die hier gevestigd was, kon het veilig en verenigd houden.

Desalniettemin, na enige tijd, viel een factie van sterrenmensen gevestigd in Atlantis in de verleiding van macht en hebzucht, en ging weg van de grotere Goddelijke Wet en Kosmische Orde, dat ze oorspronkelijk bedoeld waren op onze jonge Aarde te handhaven en te beschermen. Na het winnen van gevechten om onze Aarde en het erin geslaagd zijn om binnenvallende krachten terug te dringen, eisten ze eigenaarschap en heerschappij over onze thuisplaneet, die niet hun thuis is, en waar ze naartoe waren gestuurd om te bewaken en te beschermen. Hun eis werd geweigerd door de Raad van Sterrenoudsten die zich houdt aan de Kosmische Orde, dus de factie van lagere vorstendommen kwam in opstand en verenigde zich met de binnenvallende krachten tegen wie ze hadden gevochten. Ze braken het verbond van de planetaire wachters door genen te manipuleren en het kweken van verschillende experimentele hybride rassen en slavenrassen voor hun eigen belang en macht. In tegenstelling tot de schepping van mijn volk en dat van jullie, die door de hogere Raad van Sterrenoudsten was goedgekeurd binnen een kosmisch plan voor zielenbewustzijn en planetaire evolutie, werden deze genetische modificaties voor egoïstische doeleinden gedaan door de lagere vorstendommen tegen de hogere Goddelijke Wet en Kosmische Orde in. Deze kunstmatig geproduceerde soorten, waaronder reuzen, draken en monsters, werden gebruikt als slaven en soldaten in oorlogen tegen de Raad van Sterrenoudsten, nog steeds gevestigd in Mu. Jullie oudste culturen hebben de herinneringen aan die oorlogen met sterrenvloten bewaard in hun heilige archieven en voorouderlijke legendes die het tot op de dag van vandaag hebben overleefd.

Mijn volk en jullie volk namen zij aan zij deel aan die sterrenoorlogen om de Goddelijke Wet te handhaven en de Kosmische Orde van de Sterrenraad opnieuw te vestigen op deze Moeder Aarde, onze thuisplaneet. Mijn volk bleef de hele tijd bij de Raad van Sterrenoudsten gevestigd in Lemurië, ons Moederland. Maar jullie mensen werden verdeeld, velen vielen onder de invloed van de lagere heren, gevestigd in Atlantis. Sommigen van hen waren tot slaaf gemaakt in hun leger en wij moesten ze bestrijden. Naarmate de tijd verstreek, bedachten de veroverende krachten van de lagere heren nieuwe manieren om de genen van jullie volk opnieuw te transformeren, waardoor ze meer werden omgevormd tot gemakkelijk dienstbare wezens met minder spiritueel bewustzijn en psychische vermogens, om de hele wereld over te nemen.”

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-2.html