Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

20 november 2020, hervertaald 24 februari 2022
leestijd: 5-7 minuten

Hoofdstuk 19

“In de Kos­mische Orde die door de Ster­ren­raad wordt gehand­haafd, bege­leiden de Oud­ste Ouder­lingen de Oude­ren in het onder­wijzen van de Jon­gere zie­len. Vol­gens de wijs­heid en lei­ding van onze Ster­ren­oudsten zijn hy­bride soor­ten zoals onze bei­de vol­keren zijn. Maar zoals eer­der ver­meld, is mijn volk, die jul­lie Oudere is en die ge­hol­pen heeft in het proces van jul­lie hybri­disa­tie en spiri­tuele evo­lu­tie, niet de eer­ste soort van intel­ligente hy­bri­den die op deze Aarde heb­ben ge­leefd.

Mijn soort, en daarna de jouwe, maakten deel uit van de resultaten van een langer, groter interplanetair proces van interraciale relaties, gedurende eonen van spirituele evolutie van het bewustzijn en van zielen, door meerdere van de meest uiteenlopende incarnaties. Voordat we aan jullie andere soorten hybriden voorstellen, moeten we iets heel duidelijk kenbaar maken. In vreedzame, spirituele communicatie tussen soorten worden alle zielen en soorten als gelijkwaardig beschouwd, en is er geen oordeel over de evolutionaire niveaus van de anderen.

Dit is heel belangrijk om te weten, voordat we de verschillende soorten hybriden behandelen, want we beschrijven gewoon zonder oordeel wat we hebben geleerd van onze Sterrenoudsten en waargenomen, over degenen die we kennen. Het verloop van het evolutiepad dat zij hebben gekozen om te volgen, of de dimensionale niveaus die zij kennen, zijn geen criteria om hen te beoordelen, maar eerder om hen te kennen en te begrijpen, ongeacht hun spirituele keuzes of bewustzijnsniveaus, om het grotere plaatje van het Omniversum waar wij deel van uitmaken te begrijpen. Alleen met empathie en mededogen kunnen we bijdragen aan het dharmische proces van zielskarmische genezing.

Met het spirituele bewustzijn dat nodig is om met de Raad van Sterrenoudsten te zetelen en deel te nemen aan de dharmische evolutie van de Ziel, kan geen enkele vorm van angst, onverdraagzaamheid, vooroordelen of haat worden toegelaten, voor het creëren van vreedzame, spirituele bruggen en -communicatie tussen soorten, voor de grotere Kosmische Orde. De soorten zoals de jouwe, die gediskwalificeerd zijn om in de Sterrenraad te zitten, worden voortdurend uitgenodigd om terug te komen.

Het maakt niet uit hoe groot de ernst van jullie planetaire en evolutionaire situaties is, jullie worden voortdurend geïnstrueerd over hoe jullie je bewustzijn kunnen verhogen, jullie collectieve karma’s kunnen genezen, kunnen evolueren door dharmische praktijken, en de vele problemen kunnen oplossen die jullie ondervinden of die door jullie worden veroorzaakt langs jullie evolutionaire koers. Jullie krijgen altijd de kans om je bewustzijn te verschuiven naar hogere niveaus van spirituele groei.

Elke ziel en elke soort wordt altijd deze mogelijkheid geboden om zich te ontwikkelen, te leren, te genezen en te groeien. Zielen zijn onafhankelijk van de genen van de soort waarin ze incarneren, dus geen enkele soort is gelijkmatig geëvolueerd. Hoewel elke soort onder zijn eigen soort een aantal voorouderlijke herinneringen en karma’s deelt, zijn het slechts karmische banden en algemene kenmerken om de Ziel van elke soort en de diversiteit aan individuele entiteiten te beschrijven. Geen enkele soort kan worden samengevat tot een paar karaktereigenschappen of slechts een paar van hun mogelijke exemplaren.

Dus als we ons richten tot degenen die andere wegen hebben gekozen dan de Kosmische Orde, zelfs degenen die zich kleden als onze vijanden, tegen wie we hebben moeten vechten voor het handhaven van de Goddelijke Wet, zoals de lagere heren die de onbeschaafdheid beheersen die ze op deze Aarde hebben geïmplanteerd om al het leven tot slaaf te maken, is het zonder enige angst of haat, maar alleen met liefdevolle compassie en hoop voor hun spirituele genezing. Het begrip van hun bestaan en doen, zo nauw verbonden met jullie evolutie, is noodzakelijk om jullie te helpen in het genezingsproces van jullie voorouderlijke karma’s en collectieve problemen, die in jullie bestemming zijn samengekomen.

In de Kosmische Orde, beschermd door de Sterrenraad, worden vreedzame spirituele communicaties en relaties tussen de soorten aangemoedigd als een manier om de karmische genezing en de dharmische spirituele evolutie te versnellen. Soorten en zielen met hogere niveaus van bewustzijn en spirituele wijsheid worden dus gevraagd om de jongere soorten en zielen te onderwijzen en hun evolutionaire proces door ruimte-tijd en eonen te begeleiden.”

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-19.html