Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

18 november 2020, hervertaald 24 februari 2022
leestijd: 5-6 minuten

Hoofdstuk 17

“De Raad van Ster­ren­oud­sten werd ge­bo­ren in de eer­ste aeo­nen van de schep­ping, om een perma­nente macht te ves­ti­gen die waakt over de crea­ties van de ve­le we­rel­den en helpt bij hun evo­lu­tie. In deze Ster­ren­raad delen en ver­gelij­ken de Ster­ren­oud­sten hun ver­schil­lende spiri­tuele wijs­heden en weten­schap­pelijke in­zich­ten, om een breder spec­trum van bewust­zijn te berei­ken, zon­der te wed­ijve­ren over hun ver­schil­lende evolu­tio­naire er­va­rin­gen.

De eerste missie en opdracht van de Sterrenraad is het handhaven van de Goddelijke Wet in het Omniversum, of je mag het de Goddelijke Wil of het Plan van de Schepper noemen, zoals dat in elk deel van zijn schepping wordt gemanifesteerd en uitgedrukt, d.m.v. meervoudige harmonieuze en complexe bewustzijnscodes die op natuurlijke wijze zijn vastgelegd in de heilige geometrie en fractals van de meest ingewikkelde structuren van elke bestaande individuele entiteit, onderdeel van de grote Kosmische Orde, van voorbij intergalactische niveaus, tot de orde van grootte intrinsiek aan die van DNA of quarks.

Daarom kunnen alleen de soorten die bewust bijdragen aan het handhaven van de Kosmische Orde, door het respecteren van de Goddelijke Wet, een actieve rol spelen in de Raad van de Sterrenoudsten. Zoals je weet, zaten jullie eerste voorouders ooit in de Raad, maar zijn ze verbannen omdat ze de vereiste geestelijke kwalificaties verloren, terwijl mijn volk nooit de Raad van de Sterrenoudsten heeft verlaten. Dus kunnen we hun boodschappen en kennis aan onze Jongere Broeder doorgeven, totdat jullie soort klaar is om te evolueren naar een vreedzame spirituele planetaire beschaving en terug te keren tot de Sterrenoudsten in interraciale relaties.

Maar toch hebben sommige van jullie Mensen door de eonen heen soms een niveau van spirituele evolutie bereikt dat hun zielen heeft toegestaan om als menselijke ambassadeurs in de Raad van Sterrenoudsten deel te nemen. Veel van die spirituele meesters van jullie volk zijn genegeerd of vergeten door jullie onbeschaafdheid; en van een veel groter aantal spirituele meesters van andere soorten hebben jullie nog steeds geen weet.

We definiëren de Kosmische Orde die we beschermen en onderhouden door deze te respecteren, als de natuurlijke inherente harmonie die zich manifesteert door alle dimensionale sferen van bestaan heen in fractale proporties of symfonische harmonieën. Dit is hoe de Goddelijke Wet van de Schepper-Geest van het Omniversum is vastgelegd in heel zijn schepping. Dit omvat ook het respecteren van universele ethiek, geleerd van de collectieve wijsheid van onze gedeelde ervaringen, namelijk met betrekking tot interventies in de evolutionaire processen van andere werelden, door genetische codes of geïncarneerde zielen toe te voegen en terug te halen, of zich te mengen in de natuurlijke evolutiecycli van welke planeet dan ook.

De Raad van Sterrenoudsten wordt gehouden in een cirkel zonder hiërarchische structuren. In spirituele communicatie tussen soorten worden ze allemaal als gelijken beschouwd, zelfs als ze zich in verschillende stadia van hun spirituele en planetaire evolutie bevinden. De enige erkende status die iemand van haar leden zou kunnen hebben in de Sterrenraad zou zijn het erkennen van enkele speciale gaven, of met het oog op de ouderdom van sommige Ouderlingen voor hun ervaring.

Het bewustzijn van spirituele Eenheid omvat het respect van alle bewuste wezens en levende zielen, ongeacht hun soort of evolutionaire pad en situatie. Maar de collectieve wijsheid erkent ook de meest krachtige en wijste kanalen van universele kennis, die van nature de oudste Ouderlingen zijn die een langere ervaring hebben op het pad van spirituele evolutie, dan hun nog steeds lerende jongere verwanten.

Het maakt dus deel uit van de natuurlijke evolutie en de Kosmische Orde om naar de wijsheid en leiding van onze Ouderlingen te kijken, met respect en eer voor hun langere leerervaring die hen naar diepere niveaus van begrip en hogere dimensionale frequenties heeft geleid, waardoor ze grotere kanalen van bewustzijn zijn.”

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-17.html