Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

8 november 2020, hervertaald 23 februari 2022
leestijd: 4-6 minuten

Hoofdstuk 14

“Aangezien de tijd en de om­stan­dig­he­den je toe­la­ten om nog wat lan­ger be­schik­baar te zijn, maar niet veel meer, vra­gen we je om de bood­schap van mijn Sas­quatch-volk aan jouw men­se­lijke volk te blij­ven over­bren­gen, aan­ge­zien de vol­gen­de guns­tige ge­le­gen­heid om dit te doen zich mis­schien voor een tijd niet eer­der voor­doet, in jul­lie tijd­schaal, en de bes­te tijd is nu, van­wege de wer­ke­lijke ur­gen­tie van onze bood­schap om de gro­tere Ziel van jul­lie volk te be­rei­ken.

We moeten nu een fundamentele vraag beantwoorden die veel van jullie mensen zich over ons moeten stellen. We erkennen het bestaan en begrijpen de aanwezigheid van een Universele Schepper-Geest, die sommigen van jullie God kunnen noemen, als de Unieke Bron en essentie van alle energie en bewustzijn in het Omniversum in alle dimensies, die zich in de loop van het eeuwig voortdurende proces van schepping en evolutie steeds meer manifesteert in een grotere verscheidenheid aan individuele entiteiten en levensvormen.

Deze oorspronkelijke Bron waaruit alles is geboren, is een creatieve en samenhangende eeuwige alomtegenwoordigheid, die bewust werelden en entiteiten creëert en in stand houdt door een almachtig liefhebben, immanent in al zijn talloze delen en wezens, terwijl hij hun totaal overstijgt, voorbij de grenzen van geschapen rijken, is deze het alwetende Universele Bewustzijn dat alle mogelijkheden van dimensies en kennis in zich bergt.

Dit Allerhoogste Goddelijke Oorspronkelijke Wezen en de Universele Eenheid die daaruit geboren is, zijn universele waarheden en beginselen die alle spiritueel ontwikkelde zielen kunnen aanvoelen en begrijpen, in het algemeen in het hele Omniversum. Naast een eenvoudig concept, is het een realiteit dat jullie laatste wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van paranormale verschijnselen, astrofysica en kwantumfysica, beginnen te begrijpen, in jullie evolutie naar een groter begrip en bewustzijn van het Omniversum waarin we leven, daarmee oude metafysische- en spirituele wijsheid bevestigend. Jullie wetenschap weet nu dat het Omniversum bestaat uit verschillende dimensionale bestaansniveaus, dat het niet alleen uit energie is maar ook uit alomtegenwoordig bewustzijn, dat bewustzijn de materie beïnvloedt, en zich voor het eerst manifesteert in dit fysieke Universum door licht, dat individuele energievelden en deeltjes creëert; het reist met de hoogste snelheid waarop materiële deeltjes kunnen trillen, de frequentielimiet tussen fysieke en spirituele dimensies, de dunne sluier tussen het zichtbare rijk van de materiële temporele ruimte-tijd en het onzichtbare rijk van de etherische eeuwige tijd-ruimte.

Maar omdat je geest het overnam door je los te koppelen van je Ziel, heeft je volk de neiging om het Goddelijke te rationaliseren en de Ene die jullie God noemen voor te stellen met antropomorfe kenmerken en attributen, een gehumaniseerde figuur met mensachtige emoties en gedragingen, als een god die naar je eigen beeld wordt gemaakt. Dit is zonder rekening te houden met hoe andere intelligente soorten in het Omniversum, sommige veel ouder en geëvolueerder dan jullie Mensen, deze Grote Goddelijke Geest waarnemen en zich ermee verhouden.

Mieren, vogels en bomen zien jullie Mensen niet als goden, maar eerder als verwanten met meer ontwikkelde vermogens, wiens acties gunstig voor hen kunnen zijn, maar meestal schadelijk in onze tijd. Evenzo, andere intelligente soorten, geïncarneerd in andere vormen dan de jouwe, ofwel ‘humanoïden’ zoals jullie de tweebenigen noemen (alsof hun vormen uitsluitend menselijk zijn), of van andere vormen en afmetingen, hebben niet allemaal de opvatting en het begrip van de grotere waarheid van de Universele Bron en Eenheid op dezelfde manier als jullie soort, noch stellen zij zich deze Eeuwige Almachtige Geest Schepper voor met enige menselijke aspecten.”

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-14.html