Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

6 november 2020, hervertaald 23 februari 2022
leestijd: 5-7 minuten

Hoofdstuk 13

“Er zijn ver­schil­len­de re­de­nen waar­om we zeer zel­den, maar soms, een van jul­lie se­lec­te­ren om hy­bri­den te creëren. Mees­tal is het een van jul­lie vrou­wen die wordt ge­vraagd om een hy­bride te dra­gen die een hoog ont­wik­kel­de ziel zal her­ber­gen, die of­wel on­der jul­lie volk zal le­ven om hen met hun psy­chi­sche ga­ven te hel­pen in hun ge­ne­zings­pro­ces van het her­stel­len van hun Ziele­geheu­gen, of onder mijn volk, als ver­tol­kers en am­bas­sa­deurs van de conti­nue ver­bin­ding die jul­lie Men­sen en mijn Sas­quatch-men­sen al­tijd heb­ben ge­had, zelfs zonder medeweten van de meerderheid van jullie. In sommige andere gevallen, die de laatste tijd nog zeldzamer en minder vaak voorkomen, wordt een van jullie mannen geselecteerd om zijn nageslacht aan mijn volk te leveren om onze verschillende genen compatibel te houden en hun evolutie parallel te laten verlopen. Na eeuwenlang te hebben geleden onder genocide, is de genetische poel van mijn volk dramatisch uitgeput en gereduceerd tot extreme bloedverwantschap.

Jullie moeten begrijpen dat het proces van het bewust kruisen van hybriden om hoogontwikkelde zielen te incarneren niets te maken heeft met paring, zoals jullie mensen het nu definiëren. Het is een spirituele praktijk op de interdimensionale niveaus, die geen fysieke geslachtsgemeenschap of reguliere zwangerschap vereist, zoals bij jullie normale natuurlijke zwangerschappen. De verbinding wordt gelegd op zieleniveau, buiten jullie feitelijke weten om.

Jullie genetici hebben met verbazing ontdekt dat we normaal gesproken menselijke genetische toevoegingen aan ons eigen DNA selecteren uit kleine inheemse en afgelegen populaties, ver van elkaar verwijderd. Ze hebben gelijk als ze zeggen dat sommige mensen bij ons wonen, weg van de rest van jullie genetische poel, maar hun conclusies over onze leeftijd, gebaseerd op slechts een paar DNA-monsters, is een verkeerde interpretatie van het oude bestaan van mijn volk, als jullie Oudere Broeder. Wat hun studies ook nalaten op te merken, is dat de mensen die we zorgvuldig selecteren om hybriden mee te kruisen, afkomstig zijn van populaties en regio’s die mijn volk zijn blijven eren, en degenen die klaar zijn om bij te dragen aan de evolutie van spirituele relaties tussen soorten zijn degenen die begiftigd zijn met de nodige psychische vermogens, die vaak het gevolg zijn van de Sasquatch afkomst in hun afstamming.

Vergeet niet dat één generatie van mijn volk veel langer duurt dan vele van die van jullie, zodat we onze afkomst in jullie stamboom gemakkelijker kunnen bijhouden dan jullie. Wij zorgen voor onze afstamming en waken minstens zo goed over haar toekomstige evolutie als wij doen voor onze Jongere Broeder, op een langere schaal dan jullie volk.

Jullie zullen ontdekken, als jullie de boodschappen horen van degenen die we hebben geselecteerd om voor ons te spreken tegen jullie volk, dat ze het allemaal eens zijn over dezelfde waarheden. Veel van de mensen die we hebben geselecteerd om onze boodschap naar buiten te brengen dragen in feite ons DNA van eerdere hybridisatie in hun afstamming. Vergeet niet dat je eigen betovergrootvader en zijn tweelingbroer werden gevonden als jonge weeskinderen in de wildernis van de noord-west gebieden en werden geadopteerd door inheemse pelsjagers uit het verdere zuiden, die werden uitgekozen om ze op te voeden.

Er is nog veel meer dat we willen delen met jullie volk, onze geliefde Jongere Broeder, dat tijd en ruimte nodig heeft om via onze telepathische kanalen over te dragen. Wat we willen benadrukken over alles is de noodzaak voor jullie Mensen om opnieuw verbinding te maken met de wijsheid van jullie Ziel en je opnieuw uit te lijnen met de intelligentie van jullie hart, jullie genetische sterzaden en Zieleherinneringen te reactiveren, jullie psychische vermogens te herstellen, en collectief te evolueren naar een hoger spiritueel bewustzijn, een beschaving van de Ziel.

Wij vragen om jullie hulp en medewerking bij het herstellen van de natuurlijke Kosmische Orde op deze thuisplaneet en bij het brengen van een vreedzame spirituele beschaving van de Ziel, die de rechten van alle levende wezens repecteert. Zo’n bewustzijnsverschuiving van de Menselijke Ziel is hard nodig, op deze dierbare thuisplaneet die jullie mensen en de mijne delen met vele andere levensvormen, voor het welzijn van alle levende zielen en voor de continuïteit van dit grote spirituele evolutieproces waar jullie deel van uitmaken, met alle levensvormen op Aarde.”

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-13.html