Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

4 november 2020, hervertaald 23 februari 2022
leestijd: 5-6 minuten

Hoofdstuk 12

“En onlangs heeft jul­lie volk, net zo­als de mij­ne, de toe­ne­men­de ver­nie­ti­ging van on­ze laat­ste leef­om­ge­ving en ons laat­ste bol­werk ge­zien, even­als voor veel van jul­lie in­heem­se vol­keren: de wes­te­lijke berg­achtige ge­bie­den en de noor­de­lijke be­bos­te ge­bie­den van dit con­ti­nent dat jul­lie Noord-Amerika noe­men. Maar mijn volk ziet de ver­woes­ting met zijn ei­gen ogen en voelt het spoor van de dood diep in onze Ziel, met ver­driet en het be­grip van de die­pere be­te­ke­nis en het be­lang van de tra­gische crisis in deze voort­duren­de omni­cide.

Dit maakt deel uit van een grotere agenda om deze hele planeet te controleren, zoals op andere continenten; de verovering van mijn volk door de lagere heren betekent de controle over elk ander wezen dat op deze thuisplaneet leeft en valt gewoonlijk samen met de controle van jullie laatste inheemse volkeren in een bepaalde regio. Geheime experimenten die aan sommige van mijn volk en aan sommige van jullie volk werden opgedrongen, zijn ook al tientallen jaren op dit continent gedaan, in een steeds hoger tempo, op zo’n grote schaal dat diepe ondergrondse militaire bases hiervoor werden gebouwd.

Zoals je hebt gemerkt, zijn de inheemse volkeren van de noordelijke en westelijke regio’s van dit continent nog steeds bekend met mijn volk en sommigen gaan soms met ons om, omdat ze ons nog steeds eren in hun oude culturen. Dit laatste van onze bolwerken en natuurlijke leefgebieden, waar we vrij en relatief veilig kunnen rondlopen, terwijl we contact houden met sommige van jullie volk, om onze oude wijsheid te blijven delen, wordt nu ernstig bedreigd. Deze dreiging op planetaire schaal wordt luid aan de kaak gesteld door de waarschuwingen van jullie inheemse volkeren die daar leven. Er zijn ook enkele van de laatste van jullie inheemse volkeren die de soevereiniteit over hun land hebben behouden, omdat de binnenvallende machten van de onbeschaafdheid van de lagere heren die afgelegen wildernisgebieden pas een paar van jullie generaties geleden hebben bereikt. Dus de oude wijsheid heeft daar sterk overleefd. Veel van jullie inheemse volkeren daar weten ook dat we over de eonen gedeelde genen en voorouders hebben.

We moeten jullie nu vertellen over onze eigen hybridisatiepraktijk die in de loop van eonen meermaals heeft plaatsgevonden, maar die in ruimte en tijd ver uit elkaar liggen. We reproduceren ons van nature op dezelfde manier als jullie mensen, behalve dat we het bewustzijn van interdimensionale zielenevolutie hebben behouden door te communiceren met de zielen die we uitnodigen om te incarneren, om ervoor te zorgen dat zij de beste karmische kandidaten zijn. We reproduceren ook veel schaarser en zelden, zelfs minder in deze voor ons volk vijandige tijden, evenredig vergeleken met jullie eigen snelle voortplantingssnelheid en veel kortere levensduur dan de onze.

In onze tijdspanne beslaan een paar nakomelingen veel van jullie generaties. Zoals we hebben geleerd van onze Sterrenoudsten, die hielpen bij de conceptie van jullie soort als onze jongere verwanten, kan buitenaards DNA worden geïntroduceerd of aangepast aan een planeet wanneer het gecombineerd wordt met inheems DNA, en als deze hybridisatie gedaan wordt met een hogere intentie voor de evolutie van de ziel en het bewustzijn, kunnen hoog ontwikkelde zielen in hybriden incarneren.

Maar mijn volk, hoewel wij het proces begrijpen omdat wij eraan hebben deelgenomen, heeft geen technologische middelen onderhouden of in het bezit gehad om kunstmatig in te grijpen in de loop van de incarnatie van zielen, omdat het niet onze missie noch onze bestemming was om nieuwe wezens te creëren, maar het werk van de gekozen Sterrenoudsten. Maar we weten, zoals sommige van jullie genetici ontdekt hebben, dat jullie DNA en dat van ons voor 95% hetzelfde zijn, omdat het de sterzaden zijn van onze Sterrenoudsten, en dat maakt ons tot oudere en jongere broeders, naaste verwanten, tot het punt waar mijn volk en jullie volk zich op natuurlijke wijze samen kunnen voortplanten en vruchtbare nakomelingen kunnen voortbrengen.

Als het concept van onderlinge kruisingen nog steeds te overweldigend is voor jullie moderne onbeschaafdheid om het te accepteren, zijn de oude verhalen van jullie inheemse volkeren gevuld met verslagen over de kruising tussen mijn volk en de jouwe, en vele afstammingen zijn er trots op om ons tot hun voorouderlijke herinneringen te rekenen.”

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-12.html