Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

3 november 2020, hervertaald 23 februari 2022
leestijd: 5-7 minuten

Hoofdstuk 11

“Het verhaal van mijn volk is niet al­leen ver­bon­den met de ge­schie­de­nis van jul­lie volk, maar ook met het lot van onze thuis­pla­neet. Toen het ge­ne­tisch ge­mo­di­fi­ceer­de At­lan­ti­sche ras, dat jul­lie Homo Sapiens noe­men, onze thuis­pla­neet over­nam en onze men­sen en jul­lie Lemu­rische af­komst in de diep­ste wil­der­nis joeg, werd de oude ken­nis van onze Ster­ren­oud­sten en van mijn volk gelei­de­lijk uit jul­lie her­in­ner­ingen ge­wist.

In de heilige boeken van jullie oudst overgebleven beschaving, daterend van voor de ijstijden in een land dat jullie India noemen, werd de belangrijke bijdrage van mijn volk, bekend als de ‘Aap-Mensen’, en onze leider Hanuman zeer vereerd in onze gezamenlijke inspanningen om de lagere heren te bestrijden en de Kosmische Orde op Aarde te herstellen. De stenen brug die mijn mensen naar het eiland Lanka hebben gebouwd, is vandaag de dag nog steeds te zien, als een herinnering aan deze hechte band die jullie voorouders en de mijne toen hadden. In duizenden jaren tijd bereikte India de hoogste concentratie in dichtheid van de menselijke bevolking, en na de Dravidiërs, met latere invasies van Arische culturen die ons niet kenden, nam mijn volk zijn toevlucht tot de noordelijke wildernis.

In Europa waren de pre-Indo-Europese culturen, die wij hielpen bij de bouw van de megalithische monumenten, bekend met ons en noemden ons het ‘Berenvolk’; tot de Keltische en Germaanse invasies, die mijn volk deden voorkomen als kwaadaardige gedrochten en bedreigingen. De uitroeiing van de laatste van mijn volk in dat continent eindigde met de trollenjagers in de Middeleeuwen. Het is veelzeggend dat de Indo-Europese afstamming, die genetisch nauwer verwant is aan het Atlantische ras, de belangrijkste boosdoener is geweest van onze genocide. En deze genocide van mijn volk gaat samen met die van jullie inheemse volkeren, net als de voortdurende ecocide of omnicide, die opzettelijk worden gepleegd door de lagere machten die onze thuisplaneet tot slaaf maken.

In wat jullie Noord-Amerika noemen, kon mijn volk samenleven met jullie inheemse volkeren, totdat de Europese invasies begonnen. Samen met de stammen van jullie inheemse volkeren, net als met jullie vorige Lemurische afkomst, werd mijn volk steeds verder de westelijke en noordelijke wildernis in gedreven. De enorme branden die dit laatste seizoen in deze gebieden verschrikkelijke verwoestingen hebben veroorzaakt, maken deel uit van een groter geheim plan om de uitroeiing van jullie inheemse volkeren en van mijn volk, jullie ouderen, te versnellen. Deze ultieme agressie is bedoeld om definitief jullie spirituele verbinding met onze Sterrenoudsten te verbreken.

Het verhaal van mijn volk en van jullie inheemse volkeren in het land dat jullie Australië noemen, is niet veel anders. Mijn volk, dat daar bekend staat als Yowie, is net als jullie inheemse volkeren, dieper de wildernis ingetrokken om te ontsnappen aan de genocide van de Europese verovering, totdat ze slechts een legende werd.

In het land dat jullie kennen als Siberië, kon mijn volk, dat daar Almas heet, in vrede leven met jullie inheemse volkeren die bekend met ons zijn, zolang de tsaren van Rusland bang waren om de confrontatie met ons aan te gaan. Dat veranderde een eeuw geleden, toen de Sovjets, vastbesloten om het land te veroveren dat we deelden met jullie inheemse volkeren, besloten om een aantal van mijn mensen gevangen te nemen om geheime experimenten uit te voeren met de middelen die ze toen hadden, te beginnen met kunstmatige inseminatie. Vele hybriden werden gecreëerd uit deze geheime programma’s, waarvan sommige vandaag de dag op onze aarde lopen, maar zonder de nodige spirituele kennis en dharmische bedoelingen.

Deze geheime experimenten zijn altijd uitgevoerd onder bevel van de lagere heren en gesteund door hun technologische machten, waarbij steeds verfijndere technieken voor genetische manipulatie werden ingevoerd. Toen Siberië werd veroverd, vluchtten sommige van mijn mensen naar het land dat Tibet heet, waar we nog steeds in vrede konden leven met de lokale bevolking en met enkele van hun sjamanen en monniken konden communiceren, totdat het rijk dat jullie China noemen ons laatste bolwerk veroverde op het land aan de overkant van de oceanen. Hetzelfde tragische lot dat mijn volk en jullie inheemse culturen in andere landen trof, raakte ook tragisch en pijnlijk, met genocide en marteling, diegenen in Tibet die hun spirituele band met onze Sterrenoudsten hadden behouden.”

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-11.html