Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

19 oktober 2020, hervertaald 21 februari 2022
leestijd: 7-9 minuten

Hoofdstuk 1

Hoewel som­mi­gen hem Big­foot, Yeti, Yowie, Baba­loo, Misabe noe­men, en een ver­schei­den­heid aan an­dere na­men, noem ik hem Sasquatch, een van zijn be­kend­ste na­men, af­koms­tig van de Kust­salish­taal van het zo­ge­naam­de BC (Brits Colum­bia). Ik zeg “hem”, want hoe­wel deze twee­be­ni­ge soort ook ge­slach­ten kent en fa­mi­lies heeft, zijn de­ge­nen die er­voor kie­zen om zich­zelf te la­ten zien en inter­actie met ons men­sen te heb­ben mees­tal wijze ou­de­re man­nen, be­scher­mers van hun stam.

Twee eerdere ontmoetingen en veel onderzoek in verschillende bronnen, waaronder vele verslagen uit inheemse tradities, hebben mijn interesse gewekt voor dit mysterieuze wezen. Twee ontmoetingen dit voorjaar, met directe communicatie, brachten me veel duidelijke antwoorden en leringen.

In mei 2015 op Vancouvereiland, een uitstekend Sasquatch land bij uitstek, een week na het vinden van sporen bij Clayoquot, hield ik ceremonies, en gezangen echoden in de bergen rond Kennedy Lake. Op een nacht trok een luide knal, klinkend als een grote boomstam die met kracht op een holle boom werd geslagen, mijn aandacht; dan, een andere dichterbij. Toen werd een grote boom geschud en gebroken, en een andere dichterbij maakte duidelijk wie het was. Toen ik zijn voetstappen mijn kant op hoorde komen, wist ik dat hij kwam om mij te ontmoeten. Hij stopte en bevond zich slechts een paar meter achter mijn tent.

Ik zei in gedachten tegen hem: “Wij zijn familie. Ik kom om je ontmoeten als een broeder, om te weten te komen wie je bent. Misschien kun je me helpen begrijpen waarom er trieste gebeurtenissen hebben plaatsgevonden tussen jouw volk en de mijne. En misschien kunnen wij helpen bij het helen van ons collectieve verleden.”

Sasquatch zei: (De communicatie was telepathisch, door uitwisseling van gedachtevormen, hier vertaald en geïnterpreteerd in woorden en menselijke spraak, voor ons mensen.)

“Je hoorde onze roep en je kwam. Ik hoorde jouw roep en ik kwam. Ik ben een oudere ziener van mijn volk, gestuurd om je te ontmoeten en te onderwijzen. Ik heb niemand van jullie volk in enkele van jullie generaties ontmoet die met ons kon praten. Mijn en jullie volk waren vroeger naaste broeders, naast elkaar levend, in de beginjaren van jullie menselijke soort, toen jullie nog in de Raad van de Sterrenoudsten mochten zitten. Wij waren jullie oudere broeders die jullie beschermden en onderwezen. We hebben jullie soort geholpen te leren, te groeien en jullie aan te passen aan deze thuisplaneet waar jullie zijn geschapen, waarop wij al lang voor jullie ontstaan leefden.

Onze mensen waren, net als de jouwe, genetisch gemodificeerd door de Sterrenoudsten, maar we zijn vele eonen voor jullie geboren. Onze verwekkers voegden aan hun buitenaardse genen het DNA toe van de meest geëvolueerde en aangepaste soorten van die tijd, een gigantische maki, nu lang uitgestorven, net zoals ze veel later deden om jullie soort te creëren met het DNA van een andere geëvolueerde grote primaat die jullie Anthropopitecus noemen. Dit is waarom onze genen en die van jullie zo nauw met elkaar verwant zijn dat onze soorten met elkaar gekruist kunnen worden. Dit is ook de reden waarom jullie soort en die van ons de enige twee zijn op deze thuisplaneet die gesplitste genen hebben. Dus we komen uit dezelfde sterzaden, waardoor we familieleden zijn, maar onze aardse voorouders zijn verschillend. Dus we zijn niet jullie voorouders, maar jullie oudere broeders.

Mijn volk is geschapen als onderdeel van een kosmisch plan om oude zielen van sterrenwezens te laten incarneren op deze jonge planeet en het te helpen evolueren naar een intergalactische buitenpost van bewustzijn terwijl haar vele hulpbronnen en levensvormen ontdekt worden. We zijn ontworpen om grote fysieke kracht en weerstand met dikke huid en vacht te bezitten om ons aan te passen aan elke mogelijke omgeving en klimaat, van besneeuwde toppen tot dichte jungles en beschermd tegen muggen- en slangenbeten. Mijn volk heeft ook sterke ledematen die ons in staat stellen om bomen te breken, snel te rennen en hoog en ver te springen; scherp zicht en helderziendheid om te zien in de duisternis, zelfs in de diepste grotten van de onderwereld; enorme longen om over lange afstanden onder water te zwemmen en perfect autonoom en zelfvoorzienend te zijn zonder dat er externe materiële ondersteuning nodig is.

We waren ook begiftigd met krachtige psychische vermogens die we tot op de dag van vandaag hebben behouden, waaronder telepathie, gedachtelezen, remote viewing, hypnose, astrale projectie, dematerialisatie, teleportatie, gedaanteverwisseling en doordringend bewustzijn. Dit laatste vermogen stelt ons in staat om een gebied te doordringen en entiteiten te omringen met onze ziel. Op deze manier kunnen we gezien worden als interdimensionale wezens, maar in werkelijkheid zijn we een geïncarneerde soort met hoogontwikkelde psychische krachten als geen ander op deze thuisplaneet.

Jullie eerste voorouders zijn ook geschapen met dezelfde psychische vermogens, maar jullie evolutionaire koers heeft jullie gaven en jullie levensduur grotendeels verminderd. We hebben onze verbinding met de grotere Ziel van onze soort behouden, zoals de meeste dieren hebben, terwijl onze telepathische vaardigheden het gemiddelde individu onder ons in staat stelt om van afstand met een andere die dit vermogen heeft te verbinden en te communiceren. Dus ieder van ons kan op elk moment weten hoe elke andere denkt en voelt, door telepathie. Wanneer iemand verbinding maakt met onze grotere Ziel, kan de hele soort er potentieel van weten. Maar onze individualiteiten blijven onafhankelijk en vrij, dus individueel gedrag is niet altijd representatief voor de soorten van onze grotere Ziel.

Ook kunnen we gedachten en intenties van anderen lezen. Daarom zullen die dwazen die ons achtervolgen als beesten, met geweren en infrarood kijkers, nooit een glimp van ons opvangen. Onze telepathische vermogens stellen ons in staat om te voorspellen wie er komt en hun bedoelingen te voelen. Dus we kunnen bijna nooit verrast worden door een van jullie, behalve misschien als we diep slapen of wanneer een van jullie snel bewegende voertuigen onze kant op komt. Anderzijds laten we ons alleen maar aan jullie volk zien om enkel ongewenste indringers weg te jagen, of in de zeldzame gevallen waarin een van jullie bereid en in staat is om vreedzaam in de geest met ons te communiceren. Zodra een van jullie contact heeft gelegd met onze grotere Ziel, kunnen we daarna altijd in de geest communiceren, ongeacht afstand, net zoals we dat doen met onze Sterrenoudsten.”

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-1.html