Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

19 oktober 2020, hervertaald 21 februari 2022
leestijd: 4-5 minuten

Voorwoord

Op de avond van 28 sep­tem­ber 2015 was er een zeld­zame to­ta­le maans­ver­duis­te­ring van een Su­per­bloed­maan. Deze eclips was de vier­de en laat­ste ver­duis­te­ring in een reeks van maans­ver­duis­ter­in­gen die de maan­te­tra­de wordt ge­noemd. Deze zeld­zame eclip­sen staan be­kend om het ver­oor­za­ken van ener­geti­sche ver­schui­vingen en onver­klaar­bare ano­malieën. Deze Oogst­maan was om meer­dere rede­nen uniek en feno­me­naal.

Onze oude voorouders, het Sasquatch-volk, en de Kosmos verheugden zich tijdens deze volle maansverduistering niet alleen vanwege deze heilige gebeurtenis, maar ook vanwege de herverbinding tussen zielen en de collectieve missie om onze ervaringen van liefde, waarheid en wijsheid van onze Oudere Broeders van het woud te delen. Het is omdat die avond de eerste keer was dat ik een hoofdstuk van “De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid” las. Het was hoofdstuk 7 om precies te zijn, en vanaf dat moment was er een duidelijke verschuiving begonnen. Ik herkende deze passage onmiddellijk als waarheid en mijn eigen sasquatch gidsen omringden mij en sprongen van vreugde voor deze nieuwe realiteit en voor de verbinding die ik had gemaakt met de auteur, SunBôw, een spirituele broeder die ik voorbestemd was op mijn pad te ontmoeten.

Onze bijeenkomst op 28 september 2015 was een energetische katalysator voor de channeling van de 43 aanvullende hoofdstukken van de Sasquatch Boodschap aan de Mensheid; want de volgende dag was voor SunBôw het begin van een aantal lange dagen van ontvangen en transcriberen van deze gechannelde telepathische berichten van Sasquatch Ouderling Kamooh. Deze her-verbinding creëerde een stroming die zich manifesteerde in het ontmoeten van, en afstemmen met, veel meer individuen van over de hele wereld die het Sasquatch-volk en hun boodschap van Liefde kennen.

Het Sasquatch-volk en de Raad van Sterrenoudsten zeggen dat NU de tijd is om deze informatie te delen en ze zijn enthousiast dat meer mensen samenwerken om de mensheid en Moeder Aarde te redden door onze vibratie naar hogere bewustzijnsniveaus te verheffen. Het is tijd om onze waarheid te kennen en zich te verenigen in vreedzame interraciale relaties en opnieuw te zetelen met de Raad van Sterrenoudsten. Het is op dit moment aan onze mensheid om de nodige veranderingen aan te brengen om gezamenlijk onze vibratie te verhogen in een poging om een nieuwe massale uitroeiing en vernietiging van onze planeet te voorkomen. Het begint allemaal met het veranderen van ons denken. Iedereen houdt van het idee om de wereld te redden, maar als je het probeert zal de wereld jou vernietigen. Echter, als je jezelf verandert, zal de wereld om je heen met je mee veranderen.

Het is goed om oude geloofssystemen die je niet langer dienen weg te gooien. Zoek Waarheid door naar de Bron in jezelf te gaan. Verwerp angst en beoefen alleen Liefde. Je bent bezig te ontwaken tot je hoogste potentieel en je bent een uniek en prachtig wezen! Wees een met al het leven en deel je visie op Liefde en Waarheid. Mogen alle wezens gelukkig en vrij zijn!

Kelly Lapseritis

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-0.html